Αγωνία για την «Απογευματινή»

Κρίσιμη η κατάσταση και στην «Απογευματινή». Οι εργαζόμενοι στις δύο εφημερίδες, με ανοικτή επιστολή προς την ιδιοκτησία του φύλλου, ζητούν την έγκαιρη καταβολή του μισθού τους αλλά και την τοποθέτηση του Κ. Σαραντόπουλου για το μέλλον της κυριακάτικης έκδοσης, δηλώνοντας πως βρίσκονται «στα όρια των φυσικών αντοχών» τους, καθώς παρέχουν «υπερεργασία εξαιτίας της δραματικής μείωσης προσωπικού».
Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι διεκδικούν «την έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων, με δεδομένο ότι για την πλειοψηφία των συντακτών ο μισθός αυτός αποτελεί το μοναδικό έσοδο», ενώ «το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά του 2009».
Ζητούν «να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις της επιχείρησης περί αναστολής του κυριακάτικου φύλλου και τις περικοπές που αφορούν την έκδοση του φύλλου της Δευτέρας».
Ακόμη επισημαίνουν ότι «οι όποιες περικοπές» που «γίνονται στο πλαίσιο μείωσης του κόστους μπορεί να φέρουν πρόσκαιρη οικονομική διευκόλυνση, ωστόσο έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα της εφημερίδας και της αποστερούν άλλους πόρους». Ζητούν λοιπόν «πριν από τη λήψη σχετικών αποφάσεων να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αντίκτυπός τους στη λειτουργία και στην κυκλοφορία της εφημερίδας». Τέλος, ζητούν η ενημέρωση να γίνεται αποκλειστικά μέσω των διευθυντών και της εκλεγμένης εκπροσώπου τους στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.


Σχολιάστε εδώ