Στρατηγικό Σχέδιο: Εκτιμήσεις για κέρδη τα επόμενα χρόνια

Η ΕΡΤ για το 2008 υπολόγιζε κύκλο εργασιών ύψους 360 εκατ. ευρώ, θετικά πρωτογενή αποτελέσματα 4,1 εκατ. ευρώ και ζημίες χρήσης 1,310 εκατ. ευρώ. Ο ισολογισμός του 2008 έδειξε κύκλο εργασιών 366 εκατ. ευρώ, ζημίες χρήσης 4,8 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες ύψους 10 εκατ. ευρώ. Το 2009 η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για τζίρο 377,3 εκατ. ευρώ, πρωτογενή κέρδη 300.000 ευρώ και κέρδη προ φόρων 300.000 ευρώ.
Ύστερα από την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για μειώσεις στις ΔΕΚΟ κατά 10%, η εκτίμηση για τον κύκλο εργασιών αναθεωρήθηκε στα 363 εκατ. ευρώ, ενώ γινόταν λόγος και για αρχικό πλεόνασμα χρήσης ύψους 14 εκατ. ευρώ. Για τα επόμενα χρόνια η διοίκηση Παναγόπουλου εκτιμούσε πως το 2010 τα έσοδα θα αυξάνονταν στα 385,4 εκατ. ευρώ, το 2011 στα 393,5 εκατ. ευρώ και το 2012 στα 403 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη για το 2010 προβλέπονταν σε 470.000 ευρώ και την επόμενη διετία (2011-12) σε 200.000 ευρώ ανά έτος.
Ο προϋπολογισμός της διοίκησης Παναγόπουλου κάνει λόγο για έσοδα 349 εκατ. ευρώ, έξοδα 344 εκατ. ευρώ και ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης ύψους 22,2 εκατ. ευρώ. Το θετικό πρόσημο στο ταμειακό αποτέλεσμα οφειλόταν στην προσδοκία πως θα ελάμβανε η ΕΡΤ 24 εκατ. ευρώ από την Κοινωνία της Πληροφορίας για τα ΑμΕΑ.
Τώρα η μεταβατική διοίκηση έχει στόχο άμεσες περικοπές 10 εκατ. ευρώ στο κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Π. Γερουλάνος.
Δημόσιες σχέσεις και κρατική TV
Ο Παύλος Γερουλάνος στη συνέντευξη Τύπου της προπερασμένης Πέμπτης μίλησε για «κακοδιοίκηση» και «σπατάλη» στην κρατική ραδιοτηλεόραση. Δεν προσδιόρισε όμως ποιος ευθύνεται γι’ αυτήν τη σπατάλη και αν σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνεται μόνο η πενταετία της ΝΔ ή εντάσσονται σε αυτές και οι επιλογές που έγιναν επί ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Θ. Ρουσόπουλος, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΡΤ, διατήρησε στη θέση τους στελέχη που απέπεμψε προ ημερών ο υπουργός Πολιτισμού.
Αν υπήρξε «σπατάλη» των χρημάτων των πολιτών, κάποιος πρέπει να τη διέπραξε, και καλείται ο υπουργός να την προσδιορίσει, διαφορετικά θα πρόκειται για μια έωλη, πολιτικού περιεχομένου, κατηγορία. Η κρίση επί των γενικών διευθυντών παραπέμπεται στη νέα διοίκηση, αν και γίνονται προσπάθειες από τα στελέχη που είναι στην ΕΡΤ να διατηρήσουν τη θέση τους επικαλούμενα προσωπικές φιλίες με υπουργούς ή το γεγονός «πως δεν υπάρχουν πρόσωπα για τη θέση».
Μέχρι τώρα όμως δεν είναι σαφές γιατί η ΕΡΤ δεν «πάγωσε» συγκριμένες εκπομπές τις οποίες παρουσιάζουν άνθρωποι που παρέχουν αποδεδειγμένα υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε μέσω εταιρειών τους, και αυτό είναι σε θέση να επηρεάζει τη σύνθεση των καλεσμένων των εκπομπών τους.
Όπως επίσης δεν είναι σαφές πώς δέχεται να υπάρχουν πρόσωπα που αμείβονται από δύο διαφορετικές πηγές του Δημοσίου, όπως επίσης αν είναι λογικό διευθυντές ανταγωνιστικών προς την ΕΡΤ Μέσων να έχουν εκπομπές και να συνδιαμορφώνουν την πολιτική γραμμή της εταιρείας.


Σχολιάστε εδώ