Να ενισχυθεί η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, συγκεκριμένες έρευνες τόσο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσο και άλλων έγκυρων φορέων, έχουν αποδείξει ότι η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο βοηθά ουσιαστικά τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαχρονική πορεία της γλώσσας μας, να χρησιμοποιήσουν ορθότερα την ελληνική στον γραπτό και προφορικό λόγο και να εκφραστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια.
Αντιθέτως, η κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο επί σειρά δεκαετιών, επέφερε τις οδυνηρές συνέπειες της γλωσσικής ένδειας, του εκφραστικού μαρασμού και των ανεπίτρεπτων γλωσσικών σφαλμάτων, τα οποία συναντούμε καθημερινά.


Σχολιάστε εδώ