Άλλα λόγια…

Πόσες δηλαδή είναι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές (μεικτές και καθαρές) της συμβούλου του υφυπουργού. Τόσο δύσκολη είναι η πρόσθεση;
Προς τι αυτή η μυστικότητα; Για την οποία χρειάσθηκε ολόκληρη… διατριβή; Και από τη στιγμή που σημαία του πρωθυπουργού είναι η διαφάνεια, και όλα στο φως, γιατί με την ανάρτηση της απόφασης για πρόσληψη της συμβούλου σας να μη μαθαίνει ο κόσμος και τις αποδοχές;
Θα σημειώνουμε επίσης ότι την απάντηση του Γραφείου Τύπου κανένας δεν την υπογράφει, ούτε αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου.
Όπως ακριβώς έγινε και με την απάντηση του Γραφείου Τύπου της υπουργού Παιδείας. Γιατί αυτή η κρυψίνοια;
Η απάντηση του Γραφείου Τύπου του κ. Βούγια έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Προς απάντηση του δημοσιεύματός σας στο φύλλο της Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις υποτιθέμενες αμοιβές της “όμορφης συμβούλου του Υφυπουργού”, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
– Όλοι οι συνεργάτες στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη εργάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ΠΔ 63/2005 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”, είτε ως μετακλητοί υπάλληλοι, είτε ως ειδικοί σύμβουλοι, είτε ως αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.
– Οι αμοιβές όλων των κατηγοριών εργαζομένων προβλέπονται με ακρίβεια από τη νομοθεσία και όλοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3, του Α΄ Μέρους του Ν. 3205/2003.
– Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων (στην οποία κατηγορία τυγχάνει να ανήκουν οι αμειβόμενες σύμβουλοι του γραφείου του Υφυπουργού) διαμορφώνονται από το 18ο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το οποίο οι μηνιαίες βασικές αποδοχές τους κυμαίνονται από 830 έως 985 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία τους (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμαίνονται και οι αντίστοιχες καθαρές αποδοχές, με τα επιδόματα και της κρατήσεις.
– Σημειώνεται ότι η τυχόν συμμετοχή των συμβούλων του γραφείου σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας γίνεται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απολαβή.
Θα σας παρακαλούσαμε να δημοσιεύσετε την απάντησή μας σε ανάλογο σημείο με το προηγούμενο δημοσίευμα, αποφεύγοντας ει δυνατόν, αναφορές υποκειμενικής διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων».


Σχολιάστε εδώ