Τα χαρτιά άλλα λένε…

«Αγαπητέ κ. Κουρή,
Στο φύλλο της 27.12.2009 κάποιος από τους συνεργάτες σας, ο οποίος δεν αποκαλύπτει το όνομά του, προβάλλει τη «ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ”ΓΕΡΜΑΝΟ”!».
Ιδού ποιά είναι η «ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» του συνεργάτη σας!
I. Ότι την πραγματογνωμοσύνη την ανέλαβαν δύο από τις μικρότερες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών. Δηλαδή, κατά το συνεργάτη σας, «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», που είναι σχετικά μικρή εφημερίδα, δεν έχει το ίδιο κύρος με άλλες που έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία, η οποία, κυκλοφορία, μπορεί να οφείλεται σε χίλιους δύο λόγους.
II. Ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αστέριος Κουφός, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, εργάστηκε επί σειρά ετών μέχρι και το 2007 στην εταιρεία ΒΚR, που σήμερα έχει συγχωνευθεί με την BDO, η οποία για χρόνια λάμβανε αμοιβές από τη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» για τον έλεγχο των ισολογισμών της. Η αλήθεια είναι, σε κόντρα των διασταυρωμένων πληροφοριών του συντάκτη σας, ότι ουδέποτε συγχωνεύθηκε η BKR με την BDO, την οποία BDO ο ίδιος συντάκτης είχε κατηγορήσει σε προηγούμενο δημοσίευμα ότι αυτή ήταν που με συγκεκριμένο ελεγκτή της είχε διενεργήσει ελέγχους σε ισολογισμούς της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». H FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. από ιδρύσεώς της (9/3/2007) είναι αυτή και μόνο αυτή που αντιπροσωπεύει ως ανεξάρτητο μέλος την BKR στην Ελλάδα και ότι ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την εταιρεία BDO.
III. Ότι εναντίον του κ. Αστέριου Κουφού εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση ο συνεργάτης σας ατύχησε. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. ουδέποτε ασχολήθηκε με πειθαρχική δίωξη εναντίον του κ. Κουφού. Η αλήθεια είναι ότι το καταργηθέν Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., το οποίο στην πλειοψηφία του αποτελείτο από Ορκωτούς Ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε., του είχε απαγγείλει κατηγορία για αντιδικία που είχε με Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., δηλαδή της δικής τους εταιρείας. Κατά την εκδίκαση όμως της υποθέσεως, για την οποία είχε αντιδικήσει ο κ. Κουφός με τον συνάδελφό του της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ο τελευταίος ζήτησε εγγράφως συγγνώμη από τον κ. Κουφό καθ’ ότι στο δικαστήριο δικαιώθηκαν οι ελεγχόμενοι-υποστηριζόμενοι από τον κ. Κουφό έναντι αυτών που υποστηρίζονταν από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε..
Κύριε Κουρή,
Είμαστε τακτικοί αναγνώστες της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», σχεδόν από την έκδοσή του, και σας ενημερώνουμε ότι άλλος είναι ο λόγος που ώθησε αυτούς που έδωσαν τις ανωτέρω πληροφορίες στον συνεργάτη σας και όχι η τυχόν αδυναμία των εταιρειών ΝΕΧΙΑ και FRS στο να ανταποκριθούν στην ορθή εκτίμηση της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Ο λόγος είναι ότι ο κ. Κουφός έχει προσβάλει την εκλογή τόσο του προέδρου όσο και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που εκλέχθηκαν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες των ορκωτών ελεγκτών ως μη νόμιμη. Η υπόθεση αυτή έχει προσδιορισθεί να εκδικαστεί την 4.2.2010 (σημ.: ο πρόεδρος και η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Σ.Ο.Ε.Λ. ανήκουν στη ΣΟΛ Α.Ε.).
Αυτός και μόνο αυτός είναι ο λόγος που επιτίθενται εναντίον του κ. Κουφού και όχι ότι δεν θα είναι αντικειμενικός στο πόρισμά του για τη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ»».
Το σχόλιο του «Π»:
Με την απάντησή του, ο κ. Κουφός επιβεβαιώνει την αποκάλυψη του «Π» ότι έχει αναλάβει την αποτίμηση της εταιρείας «Γερμανός», στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σχόλιά του, επισημαίνουμε τα εξής:
1. Για μια τόσο σοβαρή αποτίμηση-πραγματογνωμοσύνη, προκαλεί απορίες πώς κατέληξε να επιλεγεί από τον ανακριτή μία από τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου, ενώ νωρίτερα είχαν αρνηθεί να αναλάβουν το έργο αυτό όλες οι μεγαλύτερες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, το έργο όλων κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
2. Στη δεύτερη επισήμανση του κ. Κουφού, αντί άλλης απάντησης μνημονεύουμε απόσπασμα επίσημης ανακοίνωσης εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας, την οποία θέτουμε στη διάθεσή του: «Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους την έκθεση αποτίμησης (…) από τον ανεξάρτητο, έγκριτο ελεγκτικό οίκο με την επωνυμία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, ο οποίος μετονομάστηκε σε BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ». Στο βιογραφικό του προέδρου της
BDO, επίσης, διαβάζουμε τα εξής: «(…) συνέβαλε, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, στην ευόδωση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τη συγχώνευση των εταιρειών “BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ” και “BDO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ”, από την οποία προέκυψε η “BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ”». Σε ό,τι αφορά την BDO, ως τακτικός αναγνώστης του «Π», ο κ. Κουφός υποθέτουμε ότι θα έχει υπόψη του και την επιστολή που είχε στείλει στην εφημερίδα εκ μέρους της εταιρείας ο κ. Άναγνος Λυμπέρης, σημειώνοντας τα εξής: «Η εταιρεία (…) είχε επιλεγεί και σε όλες τις προηγούμενες χρήσεις (σ.σ.: για τον έλεγχο ισολογισμών της “Γερμανός”) και μάλιστα συνεχώς από τη χρήση 1994».
3. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τρεις φορές ο κ. Κουφός έχει παραπεμφθεί, αλλά αφού ο ίδιος το διαψεύδει, η εφημερίδα δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει αυτήν τη θέση του και ευχαρίστως θα δημοσίευε σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, η οποία θα επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό του.
Το «Π» δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του κ. Κουφού στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον κλάδο των ορκωτών ελεγκτών. Το πρώτο ζητούμενο είναι αν για τους ελεγκτές που έχουν αναλάβει την αποτίμηση της εταιρείας «Γερμανός» τίθεται καθ’ οιονδήποτε θέμα εξαίρεσης λόγω ασυμβίβαστου (αν, για παράδειγμα, οι ίδιοι ή εταιρείες στις οποίες εργάσθηκαν στο παρελθόν έλαβαν αμοιβές από τη «Γερμανός» ή τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ). Και είναι σημαντικό ότι ο κ. Κουφός φαίνεται να θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσής του, όπως είχε συμβεί με άλλον συνάδελφό του, ο οποίος παραιτήθηκε ΑΦΟΥ είχε ορκισθεί ενώπιον του ανακριτή.


Σχολιάστε εδώ