Ταλαιπωρίας συνέχεια…

Το Ζʼ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε την εγκυρότητα των ενταλμάτων που είχε εκδώσει η εταιρεία που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο, καθώς αυτά είχαν ξεπεράσει κατά 50% τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, τον οποίο είχε εγκρίνει ο δήμος. Ο δήμος μετά και την υπερκοστολόγηση είχε αποφασίσει να προωθήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα εν λόγω εντάλματα προκειμένου να αποφανθεί εάν θα έπρεπε το δημοτικό ταμείο να πληρώσει ή όχι. Η απόφαση που βγήκε, σε επίπεδο Τμήματος, είναι απαγορευτική ως προς την πληρωμή της μελέτης. Δύο δρόμοι πλέον ανοίγονται για τον Δήμο Χαλανδρίου: ή να παραπέμψει το θέμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή να προκηρύξει εκ νέου το έργο της μελέτης. Και οι δύο πάντως είναι χρονοβόροι, προς μεγάλη θλίψη των κατοίκων.


Σχολιάστε εδώ