Παρέμβαση κ. ΥΠΕΘΑ

Κύριε Διευθυντά,
Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχουν γίνει από Έλληνες της Διασποράς και άλλους πολλές γραπτές εκκλήσεις στους εκάστοτε ΥΠΕΘΑ για την κατάρτιση και ευρύτατη κυκλοφορία συνοπτικού ιστορικού, το οποίο να αναδεικνύει, με άγνωστα στο ευρύτερο κοινό στοιχεία, τη σημαντική αλλά παραγνωρισμένη συνολική ελληνική συμβολή στη συμμαχική νίκη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ενημέρωση των νεώτερων Ελλήνων και ξένων. Το συνοπτικό αυτό βιβλίο έχει προταθεί να:
= Δωρηθεί στους μαθητές στρατιωτικών σχολών σε βιβλιοθήκες όλων των ελληνικών σχολείων, πανεπιστημίων κ.λπ.
=Μεταφραστεί στις βασικές ξένες γλώσσες και να διανεμηθεί δωρεάν στις ανά τον κόσμο βιβλιοθήκες, διπλωματικές αποστολές, μέλη κοινοβουλίων, ελληνικούς συλλόγους κ.λπ.
= Παρουσιαστεί σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως π.χ. του ΥΠΕΘΑ, του ΥΠΕΞ κ.λπ.
= Κυκλοφορήσει σε CD/DVD στο ευρύ αναγνωστικό κοινό των ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών.
Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού κυκλοφόρησε πρόσφατα συνοπτικό βιβλίο με τίτλο «Η συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», το οποίο αναδεικνύει κυρίως τη συμβολή του Ελληνικού Στρατού στη συμμαχική νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αναφέρεται ακροθιγώς στην επίσης σημαντική συμβολή του Ελληνικού Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Με την ευκαιρία συμπληρώσεως το 2010 εβδομήντα ετών από το 1940, επιβάλλεται η χωρίς άλλες καθυστερήσεις ανάδειξη της σημαντικής αλλά ξεχασμένης συνολικής ελληνικής συμβολής στη συμμαχική νίκη κατά τον Β΄ ΠΠ, που είναι βέβαιο ότι ο σημερινός ΥΠΕΘΑ θα ενδιαφερθεί προσωπικά να πραγματοποιηθεί.
Ναύαρχος Νίκος Παππάς Π. Ν.
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού


Σχολιάστε εδώ