Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων στον Περιοδικό Τύπο

Στο πλαίσιο αρχών και δεσμεύσεων που ανακοίνωσε η Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων γίνεται λόγος για την «αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων προτύπων δράσης στον δημοσιογραφικό χώρο, χωρίς συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, κομματικές δεσμεύσεις και κλειστά κυκλώματα εξουσίας». Τονίζεται επίσης η ανάγκη ισότιμης συνεργασίας με τις άλλες Ενώσεις, με ταυτόχρονη διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων πάνω στα ζητήματα που απασχολούν τους δημοσιογράφους σήμερα, όπως το Ασφαλιστικό, η εργασιακή ανασφάλεια, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η αμοιβή με δελτία παροχής υπηρεσιών. Αναφέρονται επίσης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διεκδικήσεις στα εργασιακά, στο Ασφαλιστικό, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στη λειτουργία της ΕΣΠΗΤ.


Σχολιάστε εδώ