Διαγραφή 2 ετών στον Καπράνο

Απόφαση για τα «δομημένα ομόλογα». Την προσωρινή διαγραφή του Δημήτρη Καπράνου για δύο χρόνια από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό της Ένωσης, με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά, για τους χειρισμούς του ως προέδρου του ΤΣΠΕΑΘ σε σχέση με την επένδυση των αποθεματικών του Ταμείου. Το μέλος που μειοψήφησε πρότεινε τη διατήρηση της ποινής της οριστικής διαγραφής.
Στη μακροσκελή απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται ολόκληρη στο www.esiea.gr, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό στην εισαγωγή του δηλώνει πως «η θέση του προέδρου του οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, και στην προκειμένη περίπτωση του ΤΣΠΕΑΘ, επιβάλλει αυξημένο αίσθημα ευθύνης ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ταμείου και κατ’ επέκταση των εργαζομένων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλισή του, μεταξύ των οποίων και οι δημοσιογράφοι».
Και συμπληρώνει πως «η οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση και μάλιστα διαχειριστικού-επενδυτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να λαμβάνεται με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση». «Στην εξεταζόμενη υπόθεση της αγοράς του ”δομημένου ομολόγου” από το ΤΣΠΕΑΘ», συνεχίζει, «δυστυχώς, δεν υπήρξε η προϋπόθεση αυτή, τη στιγμή που αφορούσε τεράστια επένδυση του 20% των αποθεματικών του ΤΣΠΕΑΘ».
Το Πειθαρχικό κρίνει πως «η απόφαση ελήφθη εσπευσμένα, με την οριακή απαρτία των τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου και με απουσία των εκπροσώπων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων», ενώ «δεν υπήρχε οποιαδήποτε μελέτη ή γνώμη ειδικού για θέματα οικονομικού-επενδυτικού χαρακτήρα».
Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως, όπως προκύπτει από την απόφαση, για ένα «τόσο σοβαρό ζήτημα δεν υπήρχε ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων». Το ΔΠΣ κρίνει πως όταν το ομόλογο «τελικά πωλήθηκε στην PROTON BANK, ναι μεν εξασφαλίστηκε τίμημα υψηλότερο κατά 3.100.000 ευρώ από εκείνο της αγοράς του, όμως τελικά υπήρξε ζημία περίπου 1.000.000 για το Ταμείο από τη διαφορά τόκων που θα υπήρχε αν είχε κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος».
Και συμπληρώνει πως «η προβαλλόμενη άποψη από την πλευρά του εγκαλούμενου, πως η επένδυση στο ομόλογο ήταν συμφέρουσα λόγω του υψηλού επιτοκίου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού υπάρχει διακύβευση του κεφαλαίου».
Ως προς την ποινή, «λαμβάνεται υπόψη πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν εξετάζεται η τυχόν δόλια προαίρεση και τέλεση και ποινικού αδικήματος, καθώς αυτό ερευνάται από τη Δικαιοσύνη».
Το ΔΠΣ δηλώνει μάλιστα πως «εφόσον υπάρξει καταδικαστική απόφαση, θα γίνει νέα πειθαρχική παρέμβαση, όπως τονίζεται και στην πρωτοβάθμια απόφαση». Ως εκ τούτου, κάνει δεκτή εν μέρει την έφεση του εγκαλουμένου ως προς το σημείο αυτό και επιβάλλει με ψήφους 4 έναντι 1 την ποινή της προσωρινής διαγραφής δύο χρόνων από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.


Σχολιάστε εδώ