Όταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα!

Εύστοχη ήταν η επισήμανση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου κατά τη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη του διαλόγου για το φορολογικό σύστημα. «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος που έχει η χώρα», τόνισε. Αλλά, για να προωθήσει κανείς τις αναγκαίες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, πρέπει να γνωρίζει και την πραγματική κατάσταση ή τα πραγματικά δημοσιονομικά στοιχεία. Και φαίνεται ότι η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν τα γνωρίζει, αφού άλλα δημοσιονομικά στοιχεία παρουσιάζει στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2010, ο οποίος συζητήθηκε αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, κι άλλα παρουσίασε ο κ. Παπακωνσταντίνου κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι «τα φορολογικά έσοδα, που είναι υποσύνολο των συνολικών εσόδων –δηλαδή δεν έχουν κυρίως ασφαλιστικές εισφορές–, ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώνονται σταθερά. Από το 21,8% το 2001 πέφτουν το 2004 –μια χρονιά κατάρρευσης των μηχανισμών– στο 19,6% και μετά από μία μικρή ανάκαμψη πάλι σήμερα είναι στο 19% του ΑΕΠ. Και αυτά τα φορολογικά έσοδα είναι, συγκρινόμενα με τις άλλες χώρες, από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Κι όμως, η εικόνα των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ που παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση επί του Προϋπολογισμού του 2010, τον οποίο κατάρτισε ο κ. Παπακωνσταντίνου (πίνακας 3.4, σελίδα 55), είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που παρουσίασε με διάγραμμα στη συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα, από τον πίνακα της εισηγητικής έκθεσης επί του Προϋπολογισμού του 2010 προκύπτει ότι τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν σχεδόν σταθερά (πάνω από το 21%) και ότι μόνο το 2010 (προβλέψεις) ανέρχονται στο 22,2%!
Επίσης, διαφορετική εικόνα έδωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου και για την εξέλιξη των έμμεσων φόρων, οι οποίοι, όπως αναγνώρισε, είναι οι πιο άδικοι κοινωνικώς φόροι. Είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου: «Μερικά στοιχεία για τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων: Οι έμμεσοι φόροι είναι λίγο χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στο 12% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 13%. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ακολουθούν διαφορετική πορεία. Εδώ επισημαίνω την πτωτική τους τάση μέχρι το 2004, με τη λογική μιας δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, γιατί οι έμμεσοι φόροι πλήττουν ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Επισημαίνω και την αύξηση από το 2004 και πέρα, και μια κάμψη μετά το 2008, που έχει να κάνει και με την κατάρρευση των μηχανισμών…»
Ωστόσο, από τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης (ίδιος πίνακας, ίδια σελίδα) προκύπτει ότι δεν έχει σημειωθεί καμία σχεδόν πτωτική πορεία των έμμεσων φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφού κυμαίνονται μεταξύ 12,5%, που άφησε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2003, και 12% το 2009 (εκτιμήσεις), ενώ το 2002 ήταν 13,4% και το 2010 (πάλι επί ΠΑΣΟΚ) προβλέπεται ένα ποσοστό 12,5%. Αλλά μακάρι να σημειωνόταν κατάρρευση του ποσοστού αυτού. Διότι, διαφορετικά, ο κ. Παπακωνσταντίνου αντιφάσκει προς την προηγούμενη διαπίστωσή του ότι «οι έμμεσοι φόροι πλήττουν ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα». Όπως όμως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό του 2010, το ποσοστό αυτό… αυξάνεται σε σχέση με το 2009 και βρίσκεται στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το αντίστοιχο του… 2003, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση επί του Προϋπολογισμού του 2010!

Διαφορετικά στοιχεία
για τα φορολογικά έσοδα
(Εξέλιξη των φορολογικών εσόδων
ως ποσοστό του ΑΕΠ)
Έτος Στοιχεία Στοιχεία
εισηγητικής συνέντευξης
έκθεσης Τύπου
2002 22,9% 21,4%
2003 21,4% 19,9%
2004 21,2% 19,6%
2005 21,5% 20,1%
2006 21,4% 20,1%
2007 21,4% 20,2%
2008 21,4% 19,8%
2009* 21,1% 19,0%
2010** 22,2% –
*Εκτιμήσεις
** Προβλέψεις
Σημείωση: Για τα στοιχεία της συνέντευξης Τύπου ως πηγή αναφέρονται Eurostat και AMECO, ενώ για τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2010 η εισηγητική έκθεση. Ποια είναι τα ακριβή;


Σχολιάστε εδώ