Τα ΕΑΣ απαντούν για τις νάρκες…

Υποστηρίζει όμως ο κ. Μανούσος ότι τα ΕΑΣ έκαναν και επιπλέον εργασίες (συσκευασία των ναρκών κ.λπ. – αναλυτικά αναφέρονται στην επιστολή), τίθεται όμως το ερώτημα, αυτές οι εργασίες δεν καταγράφονταν στις προδιαγραφές του έργου στην προκήρυξη; Με βάση ποιες απαιτήσεις της Υπηρεσίας έδωσε προσφορά η NAMSA;
Παραδέχεται ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ ότι μόλις το 45% των ναρκών έχει καταστραφεί και ότι έχει παραβιασθεί η προθεσμία που έθετε η συνθήκη της OTTABA, όπως δηλαδή ακριβώς γράφαμε. Τώρα αν φεύγουν νάρκες για αφρικανικές χώρες, ο κ. Μανούσος περιορίζεται στη γενικότητα ότι ο έλεγχος της καταστροφής εποπτεύεται από επιτροπή του ΓΕΣ, χωρίς να διευκρινίζεται αν η επιτροπή είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις των εργασιών καταστροφής.
Η απάντηση των ΕΑΣ έχει ως εξής:
«Σχετικά με το δημοσίευμα στις 20/12/2009 στην εφημερίδα σας σχετικά με την ανάθεση έργου στα ΕΑΣ, σας επισημαίνουμε προς ενημέρωσή σας τα παρακάτω:
1. Το αρχικό συμβατικό ποσό πράγματι ανήρχετο σε περίπου 4.200.000 ευρώ (συγκεκριμένα 4.129.300 ευρώ), όμως το ποσό αυτό περιλαμβάνει:
α) ΦΠΑ 19% ή 659.300 ευρώ
β) Κρατήσεις 4,096% ή 142.131 ευρώ
γ) Ποσό 230.000 ευρώ που αντιστοιχεί στις νέες, αυξημένες ποσότητες που ζητήθηκαν από το ΓΕΣ τον Ιανουάριο 2008
Επομένως το “συγκρίσιμο” ποσό ανέρχεται τελικά στα 3.230.000 ευρώ.
2. Η προσφορά της NAMSA που υποβλήθηκε στις 13/07/2007, με συνολική αξία 2.362.000 ευρώ, περιλαμβάνει ως κόστος καταστροφής ναρκών το ποσό του 1.574.000 ευρώ (έναντι 716.000 ευρώ των ΕΑΣ) και ως εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς το ποσό των 787.000 ευρώ.
3. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα ΕΑΣ, εκτός από τη μεταφορά των ναρκών στη Βουλγαρία, εκτέλεσαν και έργο του οποίου το κόστος ανήλθε σε 1.160.000 ευρώ. Το παραπάνω κόστος προήλθε από:
α) Τη μετακίνηση εξουσιοδοτημένου προσωπικού για επιθεώρηση αποθηκών και την καταμέτρηση ποσοτήτων σε 21 σημεία σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβανομένων 7 νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους).
β) Τα υλικά και τη συσκευασία των ναρκών από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του εν λόγω προσωπικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι το “συγκρίσιμο” ποσό των 3.230.000 ευρώ, μειώνεται επιπλέον και φθάνει στα 2.070.000 ευρώ, ποσό μικρότερο κατά περίπου 290.000 ευρώ από την προσφορά της NAMSA.
4. Η ανάδοχος βουλγαρική εταιρεία για την καταστροφή (σημειώνουμε ότι η Βουλγαρία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η δε συγκεκριμένη εταιρεία εφαρμόζει τις ΝΑΤΟϊκές διαδικασίες ως προς την καταστροφή πυρομαχικών) επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνισμού από τα ΕΑΣ στον οποίο συμμετείχαν 9 προμηθευτές.
Η δε μεταφορά των ναρκών γίνεται από ελληνική εταιρεία, η οποία επίσης επιλέχθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό των ΕΑΣ.
5. Όσον αφορά τον έλεγχο της καταστροφής των ναρκών στη Βουλγαρία, αυτός εποπτεύεται από αρμόδια επιτροπή του ΓΕΣ.
6. Διευκρινίζουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στο έργο της καταστροφής, αλλά αυτή προέρχεται από τις χρονοβόρες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν λόγω της επικινδυνότητας των υλικών και αφορούν στην έκδοση των αναγκαίων αδειών εξαγωγής, μεταφοράς, διέλευσης κ.λπ. Παρʼ όλα αυτά, το έργο συνεχίζεται κανονικά και έχει καταστραφεί περίπου το 45% των ναρκών.
7. Ως προς το ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία της συνθήκης της ΟΤΤΑΒΑ, δηλαδή 31/03/2008, σας ενημερώνουμε ότι δεν ευθύνονται τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς η σχετική σύμβαση με το ΥΕΘΑ υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2008, δηλαδή μετά την τελική ημερομηνία εφαρμογής της Συνθήκης.
8. Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου από ξένη εταιρεία, προσωπικό μη ανήκον σε ελληνική εταιρεία θα έπρεπε να απασχοληθεί σε εξαιρετικά ευαίσθητους και άκρως διαβαθμισμένους χώρους όπως είναι οι αποθήκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ακριτικές περιοχές.
Κωνσταντίνος Μανούσος
διευθύνων σύμβουλος
ΕΑΣ ΑΒΕΕ»


Σχολιάστε εδώ