ΕΡΤ: Λύση για τους συμβασιούχους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ δέχθηκε να αποσύρει τον Κώστα Κέκη, εντεταλμένο σύμβουλό της, από την Επιτροπή του Άρθρου 3 για τους συμβασιούχους και να ορίσει μέλη από τη νέα ΠΟΣΠΕΡΤ και στις υπόλοιπες επιτροπές, ενώ από την πλευρά της η Ομοσπονδία θα αποσύρει το δικόγραφο. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία για την επιλογή των συμβασιούχων που θα εργαστούν το επόμενο εξάμηνο στην ΕΡΤ. Πριν από τη συμφωνία οι συμβασιούχοι ήταν για μια ακόμη φορά «όμηροι», καθώς:
= Η ΠΟΣΠΕΡΤ κατέθεσε και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Άρθρου 3 (όπου θα γινόταν η έγκριση των συμβασιούχων, με εισήγηση να ΚΟΠΟΥΝ περίπου 300 συμβάσεις) και τα υπηρεσιακά συμβούλια, για τα οποία η διοίκηση από το καλοκαίρι δεν άλλαξε τα μέλη, εκπροσώπους των εργαζομένων.
=Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου της Τετάρτης δεν μπορούσαν να συνέλθουν οι επιτροπές ως τις 22 Ιανουαρίου (που είναι η τακτική δικάσιμος) εκτός αν ο ΝΕΟΣ πρόεδρος της ΕΡΤ όριζε τους εκπροσώπους της ΠΟΣΠΕΡΤ.
=Η διοίκηση έρριπτε τις ευθύνες για τη μη ανανέωση των συμβάσεων στην ΠΟΣΠΕΡΤ, δεν είχε όμως δεχθεί να ορίσει ως μέλη των επίμαχων επιτροπών αυτούς που πρότεινε η ομοσπονδία με το επιχείρημα ότι δεν υπέγραφε ο Χρ. Παναγόπουλος. Δεν έκανε επίσης δεκτή πρόταση για αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας προκειμένου να υπογραφεί η νέα σύνθεση των επιτροπών από τον γενικό διευθυντή διοίκησης – διαχείρισης.
=Στη σύνθεση των επιτροπών μετείχαν εκπρόσωποι εργαζομένων τους οποίους η ΠΟΣΠΕΡΤ είχε ανακαλέσει τον Ιούνιο του 2009. Οι εργαζόμενοι αυτοί μαζί με στελέχη της ΠΑΣΚΕ ΕΡΤ, που έχασε την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας από τη δεύτερη ΠΑΣΚΕ, μέσω τριών πρωτοβάθμιων σωματείων δημιούργησαν μια νέα
Ομοσπονδία, την ΟΜΕ ΕΡΤ, η οποία καταγγέλθηκε ως «διασπαστική».
=Εξαιτίας αυτής της διαμάχης ο Χρ. Παναγόπουλος αρνιόταν να υπογράψει τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
=Την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκε ότι η Ομοσπονδία που θα υπογράψει τη σύμβαση είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ και όχι η ΟΜΕ ΕΡΤ.


Σχολιάστε εδώ