Δύο έγγραφα του υπουργείου Υγείας την ίδια μέρα, που το ένα αναιρεί το άλλο, και ένα τρίτο, τρεις μέρες μετά, που αφορούσε το ίδιο θέμα…

Μια μικρή γεύση του αλαλούμ που επικρατεί στα περισσότερα υπουργεία δίνει αυτό που συνέβη στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όταν μέσα στην ίδια μέρα και με λίγη ώρα διαφορά η μία εντολή ανέτρεπε την προηγούμενη. Και τρεις μέρες αργότερα νέα εντολή διόρθωνε την προηγούμενη…
Οι φωτοτυπίες των εγγράφων που δημοσιεύουμε είναι αποκαλυπτικές.
Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στείλανε σε όλα τα νοσοκομεία και στους φορείς του υπουργείου Υγείας το υπ’
αριθμ. πρωτ. 134428 έγγραφο (φωτ. 1), με το οποίο δίνεται εντολή να ζητηθούν οι παραιτήσεις όλων των μελών των συλλογικών οργάνων.
Την ίδια μέρα, λίγη ώρα αργότερα, η υπουργός Υγείας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 134591 έγγραφο (φωτ. 2) παίρνει πίσω την εντολή να ζητηθούν παραιτήσεις και… διευκρινίζει ότι τα διοικητικά συμβούλια θα παραμείνουν στις θέσεις τους και θα παίρνουν αποφάσεις αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση «εξαιρετικά επειγόντων καθημερινών θεμάτων». Τρεις μέρες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου, νεώτερη εντολή για νέες… διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 135096 έγγραφο (φωτ. 3) τα διοικητικά και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν θα ασχολούνται με «θέματα υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι νεωτέρας», δηλαδή με προαγωγές, μεταθέσεις και μετατάξεις, προφανώς λόγω παρέμβασης των συνδικαλιστών.
Τα σχόλια περιττεύουν. Οι φωτοτυπίες τα λένε όλα…


Σχολιάστε εδώ