Δήλωση αν δουλεύουν σε Γραφεία Τύπου ζητά η «Ε» από τους συντάκτες της!

Το κείμενο της ανακοίνωσης ήταν σαφές ως προς αυτό. «Καλούνται όλοι οι συντάκτες της “Ε” και της “ΚΕ” να δηλώσουν εγγράφως στις διευθύνσεις των δύο εφημερίδων έως τις 20-10-2009 εάν απασχολούνται ως σύμβουλοι ή σε γραφεία τύπου υπουργείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, τραπεζών και γενικώς φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν αμείβονται ή όχι. Σε περίπτωση τέτοιας μελλοντικής απασχόλησης, καλούνται να το δηλώνουν με την έναρξή της». Οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να βρουν τα αίτια μιας τέτοιας απαίτησης, αφού νομικά και θεσμικά κανείς δεν μπορεί να τους
υποχρεώσει να μην έχουν δεύτερη δουλειά. Υπάρχει ωστόσο το ζήτημα με την ενασχόληση σε γραφεία Τύπου και γραφεία υπουργών και η διαπλοκή που παράγεται από μια τέτοιου είδους σχέση. Την πρόσληψη σε γραφεία Τύπου πολλές φορές ενθαρρύνουν οι ίδιες οι διευθύνσεις των
εφημερίδων, τα όργανα της Ένωσης Συντακτών ωστόσο δεν έχουν ποτέ παρέμβει γι’ αυτό. Η ανακοίνωση δίχασε για μια ακόμη φορά τον κόσμο της εφημερίδας και πολλοί περιμένουν με ενδιαφέρον την επίσημη καταγραφή των στοιχείων μετά τις 20 Οκτωβρίου.


Σχολιάστε εδώ