Υπάρχει και το εθνικό επίπεδο για πρωτοβουλίες της ΕΛΠΕ

Για τέταρτη συνεχή χρονιά από το 2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε στην έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης με στόχο την ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων του ομίλου.
Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζει η έκθεση είναι οι επενδύσεις στη διύλιση, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ανθρώπινο δυναμικό, η σημασία της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και βεβαίως ο σημαντικός ρόλος των τοπικών κοινωνιών.
Για την κατάρτιση της έκθεσης συνεχίστηκε η συστηματική εφαρμογή διεθνών δεικτών και πρακτικών του Global Reporting Initiative (GRI) και αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να αξιολογεί αλλά και να συγκρίνει.
Επίσης, για πρώτη φορά η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της
ΕΛΠΕ αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από ανεξάρτητο διεθνή φορέα, τον DNV (DET NORSKE VERITAS).
Αυτό που προκύπτει ύστερα από προσεκτική ανάγνωση του απολογισμού του 2008 της ΕΛΠΕ είναι ότι η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Εκτός από την έμφαση που δίνεται στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, προτεραιότητα της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικά προγράμματα και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι σε εξέλιξη στις ευρύτερες περιοχές του Θριάσιου Πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που κατά κύριο λόγο εστιάζονται στις ευπαθείς ομάδες των τοπικών πληθυσμών.
Κάποια στιγμή πάντως ο όμιλος θα πρέπει να προσανατολιστεί και σε πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο στο στενό πλαίσιο των περιοχών δραστηριοποίησής του, ώστε να υπάρχει ευρύτερη αναγνώριση της πραγματικά αξιόλογης προσφοράς του.


Σχολιάστε εδώ