Τρεις αποφάσεις σε μία μέρα για την ίδια περίπτωση!

Το πιο φοβερό όμως είναι πως η τρίτη απόφαση ουσιαστικά «γλιτώνει» τον δόκιμο αρχιπυροσβέστη από τα… χειρότερα, αφού ανακαλεί τη διαθεσιμότητα που του είχε επιβληθεί.

Συγκεκριμένα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 με την υπʼ αριθμ. 3744 απόφασή του διακόπτει τη φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών του δόκιμου αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Παναγιωτάκου γιατί ξυλοκόπησε εποχικό πυροσβέστη. Με την 3745 απόφασή του της ίδιας μέρας τιμωρεί τον ίδιο δόκιμο αρχιπυροσβέστη με πρόστιμο 700 ευρώ για τον ίδιο λόγο.

Τέλος, με τρίτη απόφασή του (3746) με την ίδια ημερομηνία(!) διατάσσει τη λήξη της κατάστασης διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου δόκιμου αρχιπυροσβέστη που του είχε επιβληθεί από τον Αύγουστο, όταν είχε κάνει την καταδικαστέα πράξη του. Ουσιαστικά δηλαδή μʼ ένα… πρόστιμο θα καθαρίσει ο δόκιμος, αφού η μόνη σοβαρή ποινή, η αργία, αποσύρθηκε με την τρίτη απόφαση του αρχηγού μέσα σε μία μέρα!


Σχολιάστε εδώ