Ποιο είναι το μέλλον της ΕΡΤ;

Ηυπαγωγή της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο του υπουργείου Πολιτισμού σηματοδοτεί μια άλλη αντίληψη, που απομένει να αξιολογηθεί. Η ΕΡΤ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ΜΜΕ στη χώρα, με τεράστια ισχύ, η οποία
όμως λειτουργεί με το νομικό καθεστώς τού… 1987. Ταυτόχρονα είναι μια εταιρεία που εισπράττει απευθείας χρήματα από τους πολίτες, συνεπώς είναι υποχρεωμένη για έναν ακόμη λόγο να προβαίνει σε κοινωνική λογοδοσία. Με εξαίρεση την περίοδο 1998 – 2001, παραμένει μια ζημιογόνος εταιρεία. Τα έσοδά της εκτινάχθηκαν μέχρι και στα 366 εκατ. ευρώ το 2008, όμως δεν έχει ακόμη καταφέρει να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο στα οικονομικά της αποτελέσματα, παρότι το ανταποδοτικό τέλος έχει αυξηθεί κατά 100 εκατ. από την περίοδο 2001-2002. Οι ζημίες χρήσης του 2008 -που είναι επιβαρημένες με το κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης που αποφάσισε η διοίκηση Παναγιώτου (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)- ανέρχονται σε 4,8 εκατ. ευρώ, έχοντας πτωτική τάση, και οι συσσωρευμένες ζημίες σε 100 εκατ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις για κερδοφορία
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΡΤ προβλέπει κερδοφορία για το 2009 και τα επόμενα έτη. Ο στόχος για ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ το 2008 δεν επιτεύχθηκε όμως μετά τη μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 10% με βάση και την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Καραμανλή για τις ΔΕΚΟ. Εκφράζεται
όμως η προσδοκία πως φέτος τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.
Τα 299 εκατ. ευρώ
του ανταποδοτικού τέλους
Η ΕΡΤ διαθέτει τέσσερις πηγές εσόδων: το ανταποδοτικό τέλος, την ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό, τη διαφήμιση και το «ενοίκιο» που λαμβάνει από τη NetMed για τη χρήση των συχνοτήτων της. Το ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται πλέον σε 298,9 εκατ. ευρώ ετησίως (στοιχεία 2008) για την ΕΡΤ. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 79,51% του κύκλου εργασιών, με τα έσοδα από διαφημίσεις ή χορηγίες να φτάνουν στο 13,36%, την οικονομική ενίσχυση του
υπουργείου Οικονομικών στο 9,77% και την ενίσχυση για το δορυφορικό πρόγραμμα στο 0,69% του κύκλου εργασιών.
Το ανταποδοτικό ανέρχεται σε 4,24 ευρώ κάθε μήνα ανά νοικοκυριό και αυξήθηκε κατά 30% στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2005, επί προεδρίας Χ. Παναγόπουλου, με εντεταλμένους τους Γ. Χουλιάρα και Κ. Κέκη, και κατά 10% σε δύο δόσεις κατά τη διοίκηση Στάγκου, με εντεταλμένους τους Γ. Χουλιάρα και Κ. Κέκη


Σχολιάστε εδώ