Να θυμηθεί τι έλεγε όταν ήταν στην ΑΔΕΔΥ ο κ. Κουτρουμάνης

«Περιμένουμε από τον υφυπουργό πια Γ. Κουτρουμάνη να στηρίξει τις θέσεις που υποστήριζε ως κορυφαίος συνδικαλιστής της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), στο μείζον θέμα της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών στον δημόσιο τομέα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Η δήλωση, ανήκει στη γραμματέα Ισότητας της ΑΔΕΔΥ Δέσποινα Σπανού, που ηγείται της προσπάθειας να μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων.
Η κ. Σπανού υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «είναι απόλυτα σαφές ότι η χώρα μας δεν μπορεί να αγνοήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι όμως επίσης σαφές ότι υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στο Δημόσιο».
Με δεδομένη την προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού
Γ. Παπανδρέου ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΠΟΚΠ πρότεινε λύσεις, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση για την προώθησή τους. Συγκεκριμένα, τρεις είναι οι προτάσεις με τις οποίες μπορεί να αντιμετωπιστεί η επίμαχη ευρωπαϊκή δικαστική απόφαση:
α) Μπορεί να αλλάξει η νομική μορφή του συνταξιοδοτικού στο Δημόσιο, για να αποτελέσει μέρος του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος.
β) Μπορεί να εξισωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με μείωση των ορίων των ανδρών αντί για αύξηση των ορίων των γυναικών.
γ) Μπορεί να θεσπιστεί εναλλακτικά και διαζευκτικά η δυνατότητα να επιλέγει ο ένας εκ των δύο στο ζευγάρι εργαζομένων τις ευνοϊκές προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τις μητέρες.
Υπενθυμίζεται ότι τα ανώτατα δικαστήρια στη χώρα μας έχουν εκδώσει αποφάσεις, οι οποίες ρητά αναφέρουν ότι θεμελιωμένα δικαιώματα δεν μπορούν να τροποποιηθούν προς το δυσμενέστερο με νόμο μεταγενέστερο της ημερομηνίας θεμελίωσης του δικαιώματος. Είναι σημαντική η επισήμανση της Ομοσπονδίας σύμφωνα με την οποία στη χώρα μας έχει καταγραφεί τα τρία τελευταία χρόνια ρεκόρ αποχωρήσεων για συνταξιοδότηση, με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων.


Σχολιάστε εδώ