Με πανευρωπαϊκή προσπάθεια θα λυθεί το πρόβλημα των μεταναστών

Η δημιουργία μιας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η δημιουργία του φόρουμ για την ενσωμάτωση, καθώς και η πρόταση της ΕΤΠ για την καθιέρωση Βραβείων Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που θα απονέμονται σε μετανάστες ή/και φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών (τοπικές ή περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, οργανισμούς, ενώσεις, ιδρύματα, φυσικά πρόσωπα, κ.λπ.) συνθέτουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών που είναι ιδιαίτερα οξυμένο στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΔΚΝΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος, μιλώντας στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι από 22 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Καλογερόπουλος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε:

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (χρηματοδότηση εκμάθησης γλώσσας, επαγγελματικής κατάρτισης), αλλά δυστυχώς δεν επαρκεί γιατί δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους (800 εκατ. για τα 27 κράτη κατά τη χρονική περίοδο 2007-13. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 26,2 εκατ: 1,9 το 2007, 2,7 το 2008, 3,4 το 2009, 3,5 το 2010) ούτε συγκεκριμένες δράσεις για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και επιπλέον απευθύνεται σε νεοαφιχθέντες που αποτελεί εμπόδιο στις συνολικές παρεμβάσεις. Το Κοινωνικό Ταμείο, χωρίς να αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο αποκλειστικό για τους μετανάστες, διαθέτει αναμφίβολα περισσότερους πόρους για την ενσωμάτωσή τους» και κατέληξε: «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως αρχή, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ως μέθοδος, και η αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, ως μέσο, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης και την ανάδειξη της μετανάστευσης σε παράγοντα ανάπτυξης και προόδου».

«Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2008 σημειώθηκε αύξηση κατά 11,3% στους αιτούντες άσυλο και κατά 62,3% στους παράνομους μετανάστες.

Στην Ελλάδα, μια από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη ροή αλλοδαπών που μπορεί να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Ο τεράστιος αριθμός τους καθιστά πρακτικά αδύνατη την υποδοχή τους και την υποστήριξη της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Είναι θετικό ότι η EE και η Τουρκία συμφώνησαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Επανεισδοχής Λαθρομεταναστών στις 4 Δεκεμβρίου 2009, έστω και έξι μέρες πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (10-11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες), όπου θα συζητηθεί η πορεία της Τουρκίας προς την ένταξη. Όταν υπογραφεί η συμφωνία, η Τουρκία θα υποχρεούται να πάρει πίσω τους παράνομους μετανάστες που προήλθαν ή διήλθαν από το έδαφός της και διαμένουν σε ένα κράτος της ΕΕ. Έως σήμερα η Τουρκία δεν πληροί κατά ελάχιστο τη συμφωνία και έχει αθετήσει την υπογραφή της, ευνοώντας και βοηθώντας την παράνομη μετανάστευση προς την Ελλάδα».


Σχολιάστε εδώ