Ανάμεσα στη διαπλοκή, την ισχύ και την αδιαφάνεια

Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες των κατασκευαστικών εταιρειών όχι μόνο λαμβάνουν δουλειές από το Δημόσιο, αλλά είναι σε θέση να εισέρχονται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως οι υποδομές, και σε βασικά αγαθά, όπως η διαχείριση του νερού. Ταυτόχρονα, διαθέτουν τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά, μέχρι και εταιρείες στοιχήματος…
Από την άλλη πλευρά, τα Μέσα εξακολουθούν να εκπέμπουν χωρίς άδειες και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, σε μια προσπάθεια αντισταθμίσματος της επιρροής τους. Το «Π» σήμερα επιχειρεί να καταγράψει τον οδικό χάρτη με αυτά που έγιναν στα 5,5 χρόνια της ΝΔ, εκείνα που δεν πραγματοποιήθηκαν και τις σοβαρές εκκρεμότητες που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
Τι έγινε
– Οι περιορισμοί του νόμου για τη συγκέντρωση δεν ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ ή σε χρηματιστήρια του ΟΟΣΑ.
– Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγχει ως 6 σταθμούς μέχρι την τελική χορήγηση των αδειών, 1 ενημερωτικό και 5 μη ενημερωτικούς. Οι αθλητικοί σταθμοί δεν θεωρούνται ενημερωτικοί.
– Ένας επιχειρηματίας μπορεί να ελέγχει έναν γενικής στόχευσης τηλεοπτικό σταθμό και έναν μη
ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό.
– Τα κομματικά ΜΜΕ εκπέμπουν πλέον χωρίς
άδεια (902 TV – 902 Αριστερά). Καθεστώς προσωρινής λειτουργίας για τον Κόκκινο και τον δεύτερο σταθμό του Δήμου Αθηναίων, Air.
– Δικαίωμα ψηφιακής εκπομπής (χωρίς άδειες)
έχουν απευθείας οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας και η ΕΡΤ και ύστερα από έγκριση του ΕΣΡ οι περιφερειακοί και οι τοπικοί σταθμοί.
– Ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν στη θυγατρική εταιρεία της ΕΡΤ με ποσοστό μέχρι και 49%. Η εταιρεία μπορεί να απορροφά έως και το 15% του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους «μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή».
– Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν αποδίδουν τέλη χρήσης συχνοτήτων για το 2009 εξαιτίας της δωρεάν μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων των κομμάτων αλλά και για το 2010.
– Άλλαξε ο νόμος για τις καταχωρίσεις και τις
ανακοινώσεις δημόσιων φορέων στα περιφερειακά Μέσα, όπως επίσης και το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να δημοσιεύονται κρατικές καταχωρίσεις στον περιφερειακό Τύπο.
– Δραστηριοποιήθηκε η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έτσι, παρεμβαίνει στο τοπίο των συχνοτήτων και άρχισε να εκδίδει χορηγήσεις μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών σταθμών.
– Δημιουργήθηκε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στη θέση του ΤΣΠΕΑΘ, περιλαμβάνοντας και τους τεχνικούς ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και Τύπου. Το 10% του πόρου του αγγελιόσημου πηγαίνει για την κάλυψη άλλων ταμείων.
Εκκρεμότητες
– Η αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας λήγει στις 31.12.2009.
– Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών επί των αναλογικών συχνοτήτων. Το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας λήγει στις 31.12.2009.
– Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Μέχρι σήμερα εκπέμπει η ΕΡΤ και η Digea μόνο στο Ξυλόκαστρο.
– Για τη μετάβαση πρέπει να εκδοθεί ο οριστικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων, το Προεδρικό Διάταγμα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές τηλεοπτικού
εξοπλισμού (ψηφιακοί δέκτες και τηλεοράσεις με ενσωματωμένο δέκτη), για τον καθορισμό οικονομικού ανταλλάγματος του δικαιώματος χρήσης της
άδειας, για την τιμολόγηση από την ΕΡΤ των σταθμών εθνικής και τοπικής εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στους διαύλους της ΕΡΤ και για τα πάρκα κεραιών ψηφιακής τηλεόρασης κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την προκήρυξη του αριθμού των αδειών εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.
– Αναμένεται η ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής τηλεοπτικής οδηγίας, που αλλάζει τους κανόνες της διαφήμισης στην ελληνική νομοθεσία.
– Η κατοχύρωση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ ως
ενημερωτικών Μέσων και η θεσμοθέτηση κανόνων για την απασχόληση και την ασφάλιση εργαζομένων σε αυτά.
– Η αντιμετώπιση και η λύση για το θέμα του καθεστώτος λειτουργίας των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την κατάθεση τροπολογίας η οποία θα κατοχυρώνει τους δημοσιογράφους.
– Η αντιμετώπιση των συμβασιούχων εργαζομένων στα δημόσια ΜΜΕ.
– Η ρύθμιση των αρμοδιοτήτων ΕΣΡ-ΕΕΤΤ.
– Το νομικό πλαίσιο για την IPTV και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Τι δεν έγινε
– Η αντιμετώπιση της διαπλοκής.
– Δεν υπάρχει ως σήμερα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης στα ΜΜΕ με ταυτόχρονη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
– Δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που να ελέγχουν τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ, όπως επίσης και την εξασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού.
– Δεν αντιμετωπίστηκε το μείζον θέμα των αγωγών. Οι προτάσεις των φορέων έχουν κατατεθεί ως διάταξη νόμου.
– Δεν ρυθμίστηκε επί της ουσίας ο τρόπος διάθεσης της κρατικής διαφήμισης.
– Δεν υλοποιήθηκε η νομοθεσία για τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη μέτρηση τηλεθέασης.
– Δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης των δημοσιογράφων στο Δημόσιο και δεν δημοσιεύτηκαν -με ευθύνη της ΕΣΗΕΑ- οι λίστες των εργαζομένων δημοσιογράφων στο Δημόσιο.


Σχολιάστε εδώ