«Όχι» στην εγκαθίδρυση παρατηρητών της Ε.Ε. στο Φανάρι

Κύριε Διευθυντά,
Στις ελληνικές διεκδικήσεις έναντι της Τουρκίας που προτείνει ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος στο άρθρο του «Ποιες νόμιμες διεκδικήσεις μπορεί να αντιτάξει η Ελλάδα στον τουρκικό αναθεωρητισμό», που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη εφημερίδα σας (27/9/2009), προτείνεται όπως η Ελλάδα «θέσει θέμα βατικανοποίησης του Οικουμενικού Πατριαρχείου» και το Φανάρι «να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, με διεθνή αστυνομική δύναμη και την εγκαθίδρυση παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως».
Ας μας επιτραπεί να υπενθυμίσουμε στον αρθρογράφο ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει στην Κωνσταντινούπολη ως οικουμενικό θρησκευτικό κέντρο της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και έχει μόνον πνευματική εξουσία και δικαιοδοσία. Το Φανάρι είναι η έδρα του επιτελείου της Οικουμενικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και εκείθεν ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης ασκεί την εποπτεία του στον χώρο της αρμοδιότητός του και εκείθεν συντονίζει τη συνεργασία όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Η τυχόν βατικανοποίηση του Φαναρίου θα αποβάλει τον πνευματικό χαρακτήρα της εξουσίας του Πατριαρχείου και θα άρει τη λειτουργία του ως επιτελείου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επ’ αυτού ο αρθρογράφος και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προστρέξει στα εμπεριστατωμένα άρθρα του δρος Π. Γ. Φούγια, δημοσιευμένα στην έγκριτη εφημερίδα σας («ΠΑΡΟΝ», 9 και 30 Αυγούστου 2009). Η εγκαθίδρυση παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα αποβάλει τον πνευματικό χαρακτήρα και θα τραυματίσει την εικόνα του Πατριαρχείου, το οποίο έχει αποκτήσει τη διεθνή αναγνώριση και τον σεβασμό της υφηλίου λόγω αυτού του χαρακτήρος του.
Χρήστος Π. Μπαλόγλου
Νέα Φιλαδέλφεια


Σχολιάστε εδώ