Σε αναζήτηση ενός «νέου πατριωτισμού»;

Η έννοια «νέος πατριωτισμός» αναφέρεται σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο, εκτός από την οικονομία, συνδυάζει και άλλα αναμφισβήτητα προσόντα της ελληνικής κοινωνίας: τη φαντασία, τον αυτοσχεδιασμό, την εφευρετικότητα, τη δίψα για επιτυχία. Χαρακτηριστικά της ελληνικής φυλής, τα οποία, δυστυχώς, από τη μεταπολίτευση και μετά οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας αντί να τα αναπτύξουν, τα οδήγησαν σε μαρασμό.
Πρέπει να αναζητήσουμε νέες προσεγγίσεις που θα δώσουν συγκεκριμένη έννοια και νόημα σε εκφράσεις όπως το «γενικό καλό» ή το «καλό του τόπου» και το «καλό της χώρας». Η αναζήτηση ενός «καλού» πάνω από οποιαδήποτε διαφορά, ταξική ή πολιτική. Αυτό κάποτε ήταν η πατρίδα και ο πατριωτισμός μάς καλούσε να την υπερασπιστούμε θυσιάζοντας και τη ζωή μας.
Αν σήμερα, έστω καταχρηστικά, χρησιμοποιείται ο όρος «νέος πατριωτισμός», είναι για να εντάξουμε στον πατριωτισμό αξίες και αγαθά που η ζωή μάς αναγκάζει να τα υπερασπιστούμε ως υπέρτατα, ως «γενικό καλό» και «καλό του τόπου». Τα πολύτιμα μυαλά της νεολαίας μας, που αναγκάζονται να αναζητήσουν καλύτερες σπουδές και ευκαιρίες στο εξωτερικό είναι σαν αναγκαστική εγκατάλειψη του πάτριου εδάφους και της υπεράσπισής του. Η σύγκριση με άλλες χώρες πληθυσμιακής αναλογίας με τη δική μας, όπως για παράδειγμα η Φινλανδία είναι πιο χαρακτηριστική. Εκεί η δημιουργικότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής τους ταυτότητας και του εθνικού φρονήματος. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο για τη δική μας χώρα.
Πατριωτισμός δεν σημαίνει ξενοφοβία και απομόνωση, περιχαράκωση σε μια αρρωστημένη εθνική εσωστρέφεια. Αντιθέτως σημαίνει συμμετοχή, αλλά με ίσους όρους και ισότιμες αξίες. Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι άνισος και καταπιεστικός όρος συμμετοχής, αλλά και επιζήμια για την προάσπιση των δικαίων και των συμφερόντων της Ελλάδος. Η αύξηση της παραγωγικότητας στις σύγχρονες συνθήκες είναι πρώτιστο εθνικό αίτημα που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη του «γενικού καλού» ή του «καλού του τόπου», ανεξάρτητα από ταξικές ή πολιτικές διαφορές.


Σχολιάστε εδώ