Ο ΑΜΚΑ μπήκε στη ζωή μας

Εξαιρετικά
ικανοποιημένη είναι η
υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που κυριολεκτικά στο τέλος της υπουργικής της θητείας (1η Οκτωβρίου) έζησε την εφαρμογή μιας χρήσιμης ασφαλιστικής, καινοτομίας. Η καθιέρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι πραγματικότητα και όπως δηλώνει η κ. Πετραλιά,
ο αριθμός αυτός «είναι απαραίτητος για γρηγορότερες, απλούστερες και ποιοτικότερες συναλλαγές στην εργασία και την ασφάλιση».
ΑΜΚΑ έχουν σήμερα 9.200.000 πολίτες και θα τους ακολουθεί σε όλο τον εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους βίο.


Σχολιάστε εδώ