Κοντά στους «εγκέφαλους» των τρομοκρατών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία τα οποία τους ταυτοποιούν, βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση και απομένει το πλήρες «δέσιμο» των στοιχείων, ώστε να μην προκύψει το παραμικρό ενδεχόμενο «γκάφας».

Τα στοιχεία αποτελούν το αποτέλεσμα πολύμηνων παρακολουθήσεων συγκεκριμένων «στόχων», «φιλικών» συζητήσεων με άτομα του χώρου της τρομοκρατίας και των παρυφών του, καθώς και της συνεργασίας με τη Σκότλαντ Γιαρντ, που βοήθησε στην καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονταν.

Υπάρχει μάλιστα διάχυτη στις αρμόδιες υπηρεσίες η αισιοδοξία ότι πολύ δύσκολα θα ξεφύγουν πλέον οι εγκέφαλοι της νέας γενιάς τρομοκρατών, οι καθοδηγητές, οι οποίοι, στο πλαίσιο της λογικής των «συγκοινωνούντων δοχείων», θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο πυρήνα, με διατήρηση βέβαια και της αυτονομίας της κάθε οργάνωσης.

Διαχωρίζουν δε τους «καθοδηγητές» απ’ τους «εκτελεστές», οι οποίοι πιστεύεται (βάσει και των υφιστάμενων στοιχείων) ότι:

= Σε μεγάλο βαθμό έχουν στρατολογηθεί απ’ την εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη (κυρίως), αλλά και από άλλες «εξεγέρσεις», πέραν φυσικά αυτών που προϋπήρχαν.

Αυτή η ομάδα των στρατευμένων εκτελεστών, διάσπαρτη και στις τρεις τρομοκρατικές οργανώσεις της «νέας γενιάς τρομοκρατίας», θεωρείται επικίνδυνη, αφού εκτιμάται ότι χαρακτηρίζεται από «θράσος», διάθεση εκδίκησης, ακόμα και αλαζονεία που οδηγεί πολλές φορές σε «άγνοια κινδύνου»…

Σε κάθε περίπτωση και παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και γραφόμενα, αυτήν τη στιγμή υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που δικαιολογεί τα περί αισιοδοξίας που διοχετεύονται.

Σύμφωνα δε με την εκτίμηση αρμόδιας πηγής, «η ιστορία έχει πολύ βάθος», δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση τρομοκρατών μικρής εμβέλειας. Και αυτή η εκτίμηση ενισχύεται ακόμα και απ’ τις διαπιστωθείσες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων…


Σχολιάστε εδώ