Ειδική επιτροπή για την έκδοση των ιστορικών έργων της Βουλής

Την επιτροπή απαρτίζουν οι: πρόεδρος Μαυριάς Κώστας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, μέλη: Κασιμάτης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκός, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Μεταξάς Αναστάσιος-Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πιτσάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, Κολιόπουλος Ιωάννης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λυριντζής Χρήστος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αμπατζή Ευριδίκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής. Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε ο Κύρκος Χαραλάμπης, προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Ιστορίας της Διεύθυνσης Επιστημονικής Εποπτείας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Βουλής, σε σύντομο χαιρετισμό του προς τα μέλη της νέας επιτροπής, τόνισε ότι το έργο που τους ανατέθηκε είναι πολύ σημαντικό, μακράς πνοής, εξαιρετικής ιστορικής αξίας αλλά και επίπονο.

Γι’ αυτό τους ζήτησε να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας από πρόσωπα με τις αναγκαίες γνώσεις, αλλά και ερευνητές, για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο.


Σχολιάστε εδώ