Το κόστος της αναθεώρησης της διαδοχικής ασφάλισης

Έτοιμη οικονομική μελέτη για το κόστος που προκύπτει από την αναθεώρηση του καθεστώτος διαδοχικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι παραδίδει στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Δεκατρία στελέχη του υπουργείου αλλά και της Εθνικής Αναλογιστής Αρχής, στη μελέτη που συνέταξαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι:
Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την πρόταση της επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης κατά την προσεχή πενταετία, σε σταθερές τιμές έτους 2009, έχει ως ακολούθως:
1ο έτος εφαρμογής: 14,1 εκατ. ευρώ
2ο ” ” : 28,5 εκατ. ευρώ
3ο ” ” : 43,3 εκατ. ευρώ
4ο ” ” : 58,4 εκατ. ευρώ
5ο ” ” : 74,0 εκατ. ευρώ
Κατά το 10ο έτος η οικονομική επιβάρυνση αναμένεται να ανέλθει σε 157,6 εκατ. ευρώ και κατά το 15ο έτος σε 252,3 εκατ. ευρώ.
Μετά την παρέλευση της δεκαπενταετίας, προβλέπεται σταθεροποίηση της δαπάνης και περίπου μετά τη δεκαοχταετία, τάση μείωσης.
Για την εκτίμηση των ανωτέρω προβλέψεων σημειώνεται ότι:
1) τα ποσά είναι σε σταθερές τιμές 2009,
2) αναφέρονται μόνο σε παροχές κύριας σύνταξης,
3) αφορούν μόνο εκείνους που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την ημερομηνία ισχύος της σχετικής διάταξης και όχι τους σημερινούς συνταξιούχους και
4) έχει υιοθετηθεί η πρόταση του πορίσματος ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις συντάξεων σε σχέση με τις υφιστάμενες διατάξεις του Ν. 3232/2004, δεδομένου ότι με βάση την πρόταση της επιτροπής θα γίνεται διπλός υπολογισμός των συντάξεων (δηλ. και με τις προτεινόμενες διατάξεις και με βάση τις διατάξεις του Ν.3232/2004).
Για την εκτίμηση του κόστους έχει ληφθεί δείγμα 8.663 πραγματικών περιπτώσεων και για καθεμιά από αυτές υπολογίστηκε ποσό σύνταξης κατά τα ισχύοντα και προτεινόμενα.


Σχολιάστε εδώ