Ξαναμάζεψαν στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάλληλο που είχε παραιτηθεί!

Μια διαδικασία που θα ήταν ολέθρια γι’ αυτούς αλλά και για την ίδια την τράπεζα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αγωνιστικής Συνεργασίας. Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν παραλυτικές, ιδιαίτερα για τις εργασίες κρίσιμων Διευθύνσεων όπως της Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των Οικονομικών Μελετών.
Με την πρόσληψη όμως, ως συμβούλων της διοίκησης, δύο στελεχών, προσλήφθηκε για δύο χρόνια (για να συμπληρώσει τα… ένσημα) και ένας τέως
υπάλληλος της τράπεζας, ο Θάνος Στεφανίδης, που τελευταία έφυγε από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Head of Compliance and Audit) της HSBC. Ο κ. Στεφανίδης είχε παραιτηθεί από την εργασία του στην Τράπεζα της Ελλάδος και μάλιστα από ελεγκτική θέση, για να αναλάβει τα «πακέτα» που δελεαστικά πρόσφεραν οι ιδιωτικές τράπεζες.
«Για τέτοια στελέχη δεν υπάρχει εκ νέου χώρος κοντά μας, κοντά σε συναδέλφους που προτίμησαν να μείνουν και να δώσουν τη μάχη τους με τα κάθε λογής τραπεζικά συμφέροντα, για λογαριασμό των οποίων ο πρώην συνάδελφος απαντούσε, μέχρι και πριν από δεκαπέντε ημέρες, στα ειδικά σημειώματα με τις παρατηρήσεις των ελεγκτών της ΤτΕ!», τονίζεται στην ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αγωνιστικής Συνεργασίας. «Δεν δεχόμαστε με τίποτα, και για οποιονδήποτε λόγο, την επαναπρόσληψη και τη συνταξιοδότησή του ουσιαστικά από την τράπεζα. Η κουλτούρα και η εργασιακή ευσυνειδησία των στελεχών της τράπεζας δεν επιδέχεται πρακτικές και συμπεριφορές golden boys. Το θέμα αυτό για μας αποτελεί αγκάθι και πρέπει το συντομότερο να εκλείψει».
Σημειώνουμε ότι η HSBC είχε και έχει ανοιχτά εποπτικά και ελεγκτικά θέματα με την Εποπτική Αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος, και της έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις, όταν υπεύθυνος ήταν ο Θ. Στεφανίδης ο οποίος επανέκαμψε στην Τράπεζα της Ελλάδος όχι βέβαια με μισθό 700 και 1.000 ευρώ, αλλά με 9.500 ευρώ!


Σχολιάστε εδώ