Εξώδικο δημοσιογράφου στον ΕΔΟΕΑΠ

Με επιστολή του στην ιστοσελίδα www.socialforum.gr σημειώνει: «Η πολυτελής επικουρική μας ασφάλιση είναι ένας μύθος που αναπαράγεται προκειμένου να απλωθεί ένα πέπλο συγκάλυψης της ζοφερής πραγματικότητας. Στην ουσία το μόνο πολυτελές είναι η κατασπατάληση των χρημάτων των ασφαλισμένων διαμέσου της πολιτικής των παραστατικών. Δηλαδή, της ”παροχέτευσής” τους σε ιδιωτικές κλινικές, με τριπλάσιο και τετραπλάσιο κόστος νοσηλείας ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου». Αφού εξιστορεί το σοβαρό ιατρικό περιστατικό, ζητά από τον ΕΔΟΕΑΠ: «Τους ισολογισμούς του Ταμείου των τελευταίων πέντε ετών, μηδέ εξαιρουμένης και της έως αυτήν τη στιγμή λογιστικής χρήσης του έτους 2009. Στην περίπτωση που σε αυτούς δεν εμφαίνονται τα ποσά και οι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που οφείλονται προς το Ταμείο, παρακαλώ να μου χορηγηθούν χωριστά και αναλυτικά.
Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των αποθεματικών του Ταμείου. Επιπλέον και πάντα κατά την τελευταία πενταετία, ποια ποσά, πότε και πού επενδύθηκαν, ποιος συγκεκριμένα διαχειρίστηκε την επένδυσή τους, με ποιο επιτόκιο κατατέθηκαν, σε ποια τράπεζα και αν τοποθετήθηκαν στο χρηματιστήριο (ντόπιο ή αλλοδαπό) με τίνος απόφαση, ποιος είχε πληρεξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζεται τον λογαριασμό, ποια η λογιστική τους κατάσταση σήμερα, πόσα και ποια τοποθετήθηκαν σε ομόλογα και πότε. Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των περιουσιακών του (κινητών και ακινήτων) δεδομένων. Ακριβή αριθμό των άμεσων μελών, καθώς και χρόνο ασφάλισης ενός εκάστου εξ αυτών».


Σχολιάστε εδώ