Διαρχία, εκ περιτροπής Προεδρία και παραμονή των εποίκων αποκλείονται!

Υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και το ομόφωνο κοινό ανακοινωθέν:

– Διασφαλίζουν την απαίτηση για την αποχώρηση των εποίκων, ως προϋπόθεση λύσης του Κυπριακού.

– Προνοούν την απαλλαγή από κηδεμονικά εγγυητικά δικαιώματα και την ξένη στρατιωτική παρουσία, δηλαδή ζητούν την απομάκρυνση του στρατού κατοχής.

– Αποκλείουν την εκ περιτροπής Προεδρία και τη «διαρχία».

Με βάση τα παραπάνω, ο Β. Λυσσαρίδης εκφράζει την έκπληξή του για δηλώσεις του Προέδρου Δημ. Χριστόφια περί «γενναίων προσφορών», τις οποίες εντάσσει σε μεθόδευση παραποίησης και παρερμηνείας της ομόφωνης απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου, όπως για παράδειγμα στο θέμα των εποίκων.

Η συνέντευξη έχει ως εξής:

// Υπήρξε μια τετραήμερη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ποιος ο στόχος, ποια τα συμπεράσματα, ποιες οι αποφάσεις;

– Στόχος ήταν ο καθορισμός των παραμέτρων λύσης, η άρση τυχόν παρεκκλίσεων και η υιοθέτηση νέας διεκδικητικής πολιτικής πάνω σ’ αυτήν τη βάση.

Στον αδόκιμο όρο της διζωνικής δικοινοτικής δόθηκε ορισμός. Λύση που να διασφαλίζει την ενότητα του χώρου, του κράτους, των θεσμών, της οικονομίας, των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προνοεί την απομάκρυνση των εποίκων, να

απαλλάσσει από κηδεμονικά εγγυητικά δικαιώματα και ξένη στρατιωτική παρουσία. Έτσι, η παρέκκλιση της a priori αποδοχής παραμονής εποίκων αίρεται, δεδομένου ότι η δημογραφική αλλαγή μιας χώρας θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Άλλο η διερεύνηση τυχόν ανθρωπιστικών προβλημάτων.

Να μη μας διαφεύγει ότι το πρόβλημα της δημογραφικής αλλαγής είναι το σοβαρότερο, δεδομένου ότι η Τουρκία στοχεύει σε Αλεξανδρεττοποίηση, δηλαδή δημιουργία τεχνητής τουρκικής πλειοψηφίας στην Κύπρο. Φυλετικές διακρίσεις συγκρούονται με το Διεθνές Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα οποία το ανακοινωθέν θεωρεί ως βάση για τη λύση του Κυπριακού. Έτσι, οι παρεκκλίσεις για εκ περιτροπής Προεδρία και διαρχία αποκλείονται. Η διαρχία δημιουργεί αδιέξοδα τα οποία θα εκμεταλλευθεί η Τουρκία για προώθηση των στόχων της.

Είναι σαφές ότι η πολιτική των συνεχών μονομερών υποχωρήσεων όχι μόνο δεν οδήγησε σε λύση ή σε εξασφάλιση πιέσεων προς την Τουρκία, αλλά μετέθεσε τα πλαίσια του διαλόγου με συνεχή αναβάθμιση των απαιτήσεων του κατακτητή και συνεχή υποβάθμιση των αιτημάτων του θύματος.

Ήλπιζα (και ελπίζω) ότι το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου, που υπήρξε ομόφωνο, θα έθετε τέρμα στις παρεκκλίσεις, οδηγώντας σε ομοψυχία και σε μια νέα διεκδικητική στρατηγική.

// Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις του Προέδρου για «γενναίες προσφορές»;

– Δεν γνωρίζω τι υπονοεί με τις γενναίες προσφορές. Αν αυτό σημαίνει εμμονή σε προτάσεις που αντιστρατεύονται το πνεύμα του ανακοινωθέντος του Εθνικού Συμβουλίου, τότε εκφράζω τη λύπη μου, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι είχαμε επιτέλους δεσμευτική πορεία για όλους μας. Αν ο Πρόεδρος επανέρχεται στο θέμα των εποίκων ενώ το ανακοινωθέν με σαφήνεια απαιτεί την απομάκρυνσή τους, τότε εκφράζω και πάλι τη λύπη μου. Όμως θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το νόημα.

// Τι θα γίνει; Πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση όλων μας στο ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου που θα θέσει τέρμα στις παρεκκλίσεις και θα διασφαλίσει την ενότητα που είναι τόσο απαραίτητη εν όψει των ορατών εθνικών κινδύνων;

= Το Κυπριακό δεν πρέπει να προβάλλεται ως διακοινοτική διαμάχη, γιατί έτσι προσφέρεται άλλοθι στην Τουρκία.

= Η στρατηγική των μονομερών υποχωρήσεων μεταθέτει συνεχώς τα πλαίσια του διαλόγου.

= Δεν έγινε επαρκής αξιοποίηση της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και ενδοευρωπαϊκών συμμαχιών.

= Διεξάγεται τώρα ένας διακοινοτικός διάλογος. Η αιχμή της στρατηγικής, παρόλο που στο παρόν στάδιο είναι ανέφικτο, θα έπρεπε να στοχεύει σε κοινή ταυτότητα πολίτη με χωριστές εθνικές ταυτότητες. Ακόμα και ο Ανάν σε κάποιο στάδιο εισήγαγε ψηφοφορία για την

Άνω Βουλή στη βάση του τόπου παραμονής.

= Οι τουρκικές προτάσεις παραμένουν αρνητικώς αμετάβλητες. Μόνο αν δημιουργηθούν συνθήκες που εξαναγκάζουν την Τουρκία σε προσαρμογή είναι δυνατόν να υπάρξουν συνθήκες για δίκαιη λύση.

Επιβάλλεται μια νέα διεκδικητική πολιτική πάνω σ’ αυτήν τη βάση, στηριγμένη στον αντικατοχικό χαρακτήρα του προβλήματος.

= Να καθορίσουμε κοινή στρατηγική με την Ελλάδα και το ενιαίο αμυντικό δόγμα να επαναποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Μας συνδέει η κοινή εθνική ταυτότητα, αλλά και κοινότητα συμφερόντων και κινδύνων από τον τουρκικό

επεκτατισμό.

=Να καταγγελθούν τα εγκλήματα της Τουρκίας.

=Να υπάρξει διαφάνεια. Ο λαός να κρατείται ενήμερος για τις προτάσεις μας.

=Υπάρχουν κίνδυνοι διχοτόμησης, αλλά οι εκκολαπτόμενες προτάσεις ισοδυναμούν με νομιμοποίηση της διχοτόμησης και τουρκική επικυριαρχία στις

ελεύθερες περιοχές.

=Να καταγγελθεί άμεσα το θέμα της δημογραφικής αλλαγής.

=Να αξιοποιήσουμε το μοναδικό

όπλο πίεσης που έχουμε, τον διάλογο για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, που μάλλον θα καταλήγει σε μια ειδική σχέση. Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου είναι σαφής. Δεν θα ανεχθούμε απρόσκοπτη (a la carte) πορεία της Τουρκίας.

Θα υιοθετήσουμε μέτρα που έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε. Και από τώρα θα προειδοποιήσουμε τους εταίρους μας γι’ αυτήν μας την πρόθεση.


Σχολιάστε εδώ