«Χρυσό» κάρβουνο αγοράζει η ΔΕΗ;

Ούτε με τον τελευταίο διαγωνισμό, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ευτύχησε η ΔΕΗ να σπάσει την κακή παράδοση στις προμήθειες λιθάνθρακα: Προσφορές κατέθεσαν μόνο τέσσερις μεσάζοντες, εκ των οποίων μόνο οι δύο διεθνούς εμβέλειας, και η ΔΕΗ «κατάφερε» να αγοράσει 200.000 τόνους λιθάνθρακα με καπέλο 7,25 δολ./τόνο σε σχέση με την τιμή βάσης του διαγωνισμού, ενώ ο αρμόδιος διευθυντής κ. Λάζαρος Καραλάζος είχε τονίσει στο «Π» ότι περίμενε έκπτωση!
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε e-mail 700 λέξεων που έστειλε στο «Π» ο στενός συνεργάτης του κ. Τάκη Αθανασόπουλου, Χρήστος Τριζόγλου (γενικός διευθυντής επιτελικών
υπηρεσιών), αποφεύγει επιμελώς να διαψεύσει την πληροφορία μας για την προσαύξηση των 7,25 δολ./τόνο και
απλώς επιχειρεί να τη δικαιολογήσει.
Μάλιστα, ο κ. Τριζόγλου
ισχυρίζεται ότι «μεταξύ των οίκων που συμμετείχαν (σ.σ.: στον διαγωνισμό) περιλαμβάνονται δύο από τους μεγαλύτερους διεθνώς οίκους εξόρυξης και εμπορίας άνθρακα, και συγκεκριμένα η Bulk Τrading SA, με έδρα την Ελβετία, η
οποία και μειοδότησε στον διαγωνισμό, και η Vitol SA, με έδρα επίσης την Ελβετία, η
οποία έδωσε προσφορά». Όμως, καμία από τις δύο αυτές εταιρείες δεν έχει εξορυκτικές δραστηριότητες! Όπως ο καθένας μπορεί να δει με ευκολία στις ιστοσελίδες τους, και οι δύο οίκοι έχουν ΜΟΝΟ εμπορικές (trading) δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η εικόνα του διαγωνισμού ίσως θα ήταν πολύ διαφορετική και θα είχαν υποβληθεί προσφορές από εταιρείες εξόρυξης λιθάνθρακα αν είχε προβλεφθεί στους όρους του η έκδοση εγγυητικής επιστολής από τη ΔΕΗ, με ασήμαντο κόστος (5.000 δολ.), σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού.


Σχολιάστε εδώ