Πρόβλημα με την έκρηξη των επιταγών στις τράπεζες

Η κρίση των επιταγών που μαστίζει την αγορά ακούμπησε τα βραδυφλεγή
ανακλαστικά της Τράπεζας της Ελλάδος. Με έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (βλέπε φωτοτυπία) ζητείται από τις τράπεζες να στείλουν αντίγραφα των ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ τους, στις
οποίες περιλαμβάνονται οι διαδικασίες
αξιολόγησης των πελατών τους πριν από τη χορήγηση σε αυτούς επιταγών (καρνέ και μπλοκ γράφει το έγγραφο, λες και δεν υπάρχουν ελληνικές λέξεις).
Τραπεζικές πηγές, σχολιάζοντας το έγγραφο, επισημαίνουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί ούτε εποπτεία ούτε έλεγχο στις τράπεζες για τις διαδικασίες αξιολόγησης των πελατών τους, προκειμένου να τους χορηγήσουν δέσμη επιταγών, με συνέπεια την αυθαίρετη και εν πολλοίς ανεύθυνη συμπεριφορά πολλών τραπεζών. Τονίζουν, επίσης, ότι τα στοιχεία που ζητεί τώρα η κεντρική τράπεζα να υποβάλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου έπρεπε να είναι πάγια αντικείμενο προληπτικής εποπτείας. Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι οι επιταγές δεν «διαμαρτύρονται», όπως γράφει το έγγραφο, αλλά σφραγίζονται. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος;


Σχολιάστε εδώ