Πρέπει ή όχι να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις;

Από τον χειρουργό του Ιπποκράτειου Παναγιώτη Κωστή πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή-απάντηση σε πρόσφατο δημοσίευμά μας:
«Κύριε Διευθυντά,
Σε δημοσίευμα της εφημερίδας σας της 12/7/2009 (σελ. 38) με αρκετούς ειρωνικούς υπαινιγμούς σε βάρος σεβαστών συναδέλφων ιατρών, στελεχών της διοίκησης του νοσοκομείου και του υπουργείου Υγείας, παραποιήσατε την πραγματικότητα –και εδώ έγκειται η δική σας ευθύνη– υποστηρίζοντας ότι «την παράνομη απόφαση τοποθέτησης άλλου ιατρού αντί του κ. Β. Παΐζη στη θέση του διευθυντού του χειρουργικού τμήματος του Ιπποκράτειου ΓΝ Αθηνών ακύρωσε οριστικά και αμετάκλητα το Διοικητικό Εφετείο και έτσι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα στο Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών», ενώ η εκδοθείσα απόφαση αφορούσε την προσωρινή αναστολή ανάθεσης καθηκόντων μου. Σκόπιμα αποκρύφτηκε ότι για την αίτηση ακύρωσης από το Διοικητικό Εφετείο δεν έχει ορισθεί ακόμη δικάσιμος, γεγονός το οποίο με κάνει να πιστεύω ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα στόχευε στον επηρεασμό της τελικής απόφασης.
Audiatur altera pars (ας ακουστεί και η άλλη πλευρά):
1. Κατά την κρίση του 2005 ο κ. Β. Παΐζης κατατάχτηκε δεύτερος, ενώ εγώ τέταρτος. Όμως η κρίση αυτή βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου 2290/2008 και 1970/2008 κρίθηκε ακυρωτέα και η
όλη διαδικασία επιλογής διευθυντή αναπέμφθηκε για νέα κρίση. Συνεπώς από
ακυρωτέα κρίση δεν προκύπτει αντικειμενική κατάταξη συνυποψηφίων. Η όποια αναφορά στην ακυρωθείσα κρίση του 2005 και η συσχέτισή της με επιστημονικά και διοικητικά δεδομένα του Απριλίου του 2008 είναι δόλια και μειωτική του επιστημονικού κύρους και της προσωπικότητάς μου.
2. Με λύπη μου διαπίστωσα ότι με δεύτερο δημοσίευμα της 9/8/2009 (σελ. 20) επανήλθατε, προσπαθώντας να στηρίξετε εκ νέου τον κ. Β. Παΐζη κατά την εφαρμογή του νόμου 3754/2009 που αφορά το πολυδιευθυντικό σύστημα των ιατρών του
ΕΣΥ.
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο δημοσίευμά σας.
Τόσο εγώ όσο και τρεις ακόμα συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο κ. Β. Παΐζης, έχουμε το ίδιο ΦΕΚ διορισμού. Συνεπώς το επόμενο κριτήριο επιλογής –σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας (Υ10α/Γ.Π.οικ. 55177/27-4-2009) που
εφαρμόστηκε σε όλες τις κλινικές του
ΕΣΥ– είναι η συνολική πραγματική υπηρεσία στο ΕΣΥ, τυπικό προσόν στο οποίο υπερτερώ, όπως και ένας ακόμα συνυποψήφιος, και ως εκ τούτου νόμιμα έχω υπαχθεί στους πίνακες των προς κρίση διευθυντών, ενώ ο κ. Β. Παΐζης, που δεν διαθέτει αυτό το τυπικό προσόν, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις κρίσεις κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.
3. Δεν συνάδει στο ήθος ενός επιστήμονα ιατρού η παράθεση των προσόντων του στις σελίδες μιας εφημερίδας και διώκεται πειθαρχικά γι’ αυτό από τον ΙΣΑ όποιος παραβαίνει το σχετικό άρθρο του Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας. Αυτά τα κρίνουν καθημερινά οι ασθενείς, οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοί του. Για τον λόγο αυτόν θεωρώ απαξιωτικό για την προσωπικότητά μου να τα καταγράψω στην παρούσα επιστολή, πολύ δε περισσότερο να τα συγκρίνω με αυτά άλλου συναδέλφου. Αυτά θα κριθούν από τους βάσει του νόμου αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όταν γίνει η νέα κρίση.
Κύριε Διευθυντά,
Βασική αρχή της δημοσιογραφικής δεοντολογίας είναι η δημοσίευση ενυπόγραφων καταγγελιών για να δίνεται η δυνατότητα στον καταγγελλόμενο, αν οι καταγγελίες σε βάρος του είναι ανυπόστατες και συκοφαντικές, να χρησιμοποιεί κάθε ένδικο μέσο εναντίον του καταγγέλλοντος συκοφάντη του. Δυστυχώς η εφημερίδα σας δεν τήρησε αυτήν την αρχή. Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την προσωπικότητά μου και χωρίς καμιά διασταύρωση των στοιχείων του, ο
ανώνυμος δημοσιογράφος σας με σπίλωσε ως επιστήμονα και ως άνθρωπο, παρουσιάζοντάς με τουλάχιστον ως μηχανορράφο.
Γι’ αυτό ζητώ:
α. Να δημοσιευθεί η επιστολή μου για την αποκατάσταση της αλήθειας, που τόσο πολύ διαστρεβλώθηκε, στην ίδια σελίδα και με τους ίδιους τυπογραφικούς χαρακτήρες με τους οποίους δημοσιεύσατε το κείμενο της 9/8/2009 με τίτλο «Περίεργες μεθοδεύσεις για να καταστρατηγηθεί ο νόμος!».
β. Επιφυλάσσομαι για κάθε ένδικο μέσο για την υπεράσπισή μου.
Τέλος, σας γνωστοποιώ πως η παρούσα επιστολή μου θα κοινοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την επισύναψη των σχετικών δημοσιευμάτων σας, γιατί εκτιμώ ότι έχω υποστεί ηθική βλάβη».
Απάντηση «Π»
Όλα έπρεπε να είχαν τελειώσει στις 10 Μαρτίου του 2009, όταν η απόφαση 358/2009 του Ζ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών ανέφερε επί λέξει:
«Αν και στον νόμο δεν τίθενται ορισμένα κριτήρια για την τοποθέτηση ιατρού ως προσωρινού προϊσταμένου, πλην όμως, ο αιτών, ο οποίος με την 27/26-2-07 απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής είχε καταταγεί στη δεύτερη θέση και μετά την προαναφερόμενη απόφαση (2290/2008) θα διορισθεί στην επίδικη θέση με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123Α), ήδη κατά τον χρόνο του ορισμού του προσωρινού προϊσταμένου του χειρουργικού τμήματος (24/4/08) διέθετε περισσότερα προσόντα σε σχέση με τον ορισθέντα ως προσωρινό προϊστάμενο για τη θέση αυτή Π. Κωστή, ο οποίος είχε καταταγεί στην τέταρτη θέση του πίνακα επιλογής. Επομένως, η ανάθεση προσωρινών καθηκόντων διευθυντή του χειρουργικού τμήματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον Π. Κωστή έγινε καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο της αιτήσεως ακυρώσεως».
Μετά τη διατύπωση αυτή του δικαστηρίου, που είναι σαφής και κατηγορηματική, δεν αντιλαμβανόμεθα πού θεωρεί ο κ. Κωστής ότι τον θίξαμε, όπως και γιατί υπήρξε συνέχεια. Το δικαστήριο λέει ξεκάθαρα ότι κακώς διορίσθηκε ο κ. Κωστής, γιατί είχε λιγότερα προσόντα από τον κ. Παΐζη, γι’ αυτό και στη θέση του προϊσταμένου έπρεπε να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος γιατρός.
Γιατί δεν εφαρμόστηκε η δικαστική απόφαση;
Το δικαστήριο βασίστηκε στον νόμο του ΕΣΥ 2071/1992, ο οποίος στο άρθρο 69, παράγραφο 5, εδάφιο β, αναφέρει:
«Τα Συμβούλια Κρίσεων κατατάσσουν τους υποψηφίους με σειρά αξιολόγησης για κάθε θέση για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Εάν κριθεί ότι δύο υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο δεύτερος αν ο πρώτος δεν αποδέχεται τον διορισμό ή συντρέχει κώλυμα, ή και ο τρίτος αν οι δύο πρώτοι δεν αποδεχθούν τον διορισμό ή
έχουν κώλυμα. Υποψήφιοι που κατέχουν σειρά μετά τον τρίτο δεν διορίζονται»!
Γιατί λοιπόν διαμαρτύρεται ο κ. Κωστής; Διπλή παρανομία υπάρχει εν προκειμένω, διότι:
α) Με βάση τον πίνακα αξιολόγησης πρώτος ήταν ο Αν. Μπάμπος, δεύτερος ο Β. Παΐζης, τρίτος ο Κ. Μεγαλοκονόμος και τέταρτος ο Κ. Κωστής. Ο πρώτος, ο κ. Μπάμπος, που διορίστηκε, είχε κώλυμα γιατί έπρεπε να είχε βγει στη σύνταξη πριν από αρκετούς μήνες και το Διοικητικό Εφετείο με την 2290/2008 απόφαση είχε ακυρώσει τον διορισμό του. Επισημαίνουμε ότι το δικαστήριο δεν ακυρώνει την κρίση, όπως ισχυρίζεται ο κ. Κωστής, αλλά τον διορισμό.
β) Κανονικά λοιπόν, με βάση τον νόμο, θα έπρεπε να διοριστεί ο δεύτερος, ο Β. Παΐζης. Όμως διορίστηκε ο κ. Κωστής, που ήταν τέταρτος, ενώ ο νόμος λέει ότι μετά τον τρίτο δεν διορίζεται κανένας!
Πού λοιπόν αδικήθηκε ο κ. Κωστής; Ποιο ήταν το λάθος που γράψαμε;
Και κάτι τελευταίο: Με την 223/2009
απόφασή του, το Θ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακύρωσε τον διορισμό του κ. Κωστή ως προσωρινού διευθυντή της Χειρουργικής, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «ο μη διορισμός του κ. Παΐζη στην προαναφερόμενη θέση έχει αντίκτυπο και προσβάλλει το προσωπικό και επιστημονικό κύρος του και του επιφέρει ηθική βλάβη».
Νωρίτερα, πριν από τη συγκεκριμένη
οριστική απόφαση, η απόφαση διορισμού του κ. Κωστή είχε ανασταλεί με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Θ΄ Τμήματος του Διοικητικού Δικαστηρίου. Κατά της προσωρινής διαταγής είχε κάνει αίτηση ανάκλησης ο κ. Κωστής, η οποία είχε απορριφθεί.
Έτσι, ο διοικητής του Ιπποκράτειου κ. Βακαλόπουλος, εφαρμόζοντας τον νόμο, όρισε τον κ. Παΐζη προσωρινό διευθυντή της χειρουργικής κλινικής.
Αντί η απόφαση αυτή να γίνει οριστική, όπως προέβλεπαν και επέτασσαν οι δύο δικαστικές αποφάσεις, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Δ. Τσαγδή «ανακάλυψε» ότι ο κ. Κωστής έπρεπε να παραμείνει προσωρινός διευθυντής γιατί είχε… δύο μέρες περισσότερες ως θητεία στο ΕΣΥ, άρα ήταν αρχαιότερος! Πέραν όμως των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν να αναλάβει διευθυντής ο κ. Παΐζης, δεν υπάρχει τίποτα! Προσκομίστηκαν μάλιστα και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κ. Κωστής δεν είναι αρχαιότερος από τον κ. Παΐζη!
Η κ. Τσαγδή όμως, αντί να πειθαρχήσει ακόμα και στο δικό της έγγραφο και να διατηρηθεί ο κ. Παΐζης στη διεύθυνση της Χειρουργικής, στέλνει νέο έγγραφο στο Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών ΕΣΥ με θέμα «Εφαρμογή δικαστικής απόφασης» και ζητά να γίνει νέα κρίση για τη θέση του διευθυντή Χειρουργικής του Ιπποκράτειου, σε εφαρμογή της απόφασης 2290/2008 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της 1970/2008 του ίδιου δικαστηρίου.
Ποιος όμως είναι ο ρόλος της κάθε δημόσιας υπαλλήλου, είτε διευθύντριας είτε όχι; Δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει νόμους και δικαστικές αποφάσεις και όχι να προσπαθεί να τα… ερμηνεύσει κατά βούληση;


Σχολιάστε εδώ