Οι στόχοι και… οι θέσεις

Σε ισχύ και ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού σταθμού της Βουλής.
Σύμφωνα με το 1ο άρθρο, «συνίσταται και λειτουργεί ραδιοτηλεοπτικός σταθμός, με αυτοτελές ραδιοφωνικό και αυτοτελές τηλεοπτικό δίκτυο, ως ανεξάρτητο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
Ο σταθμός «έχει ως αποστολή την παραγωγή, προμήθεια και μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που συνδέονται ή έχουν σχέση με τη λειτουργία ή το έργο και τις δραστηριότητες της Βουλής, την προβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών και της Δημοκρατίας, καθώς και την προβολή θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος».
Στις οργανικές θέσεις για τον τηλεοπτικό και τον ραδιοφωνικό σταθμό προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ειδικότητες: συντονιστής, τεχνικός σύμβουλος, σύμβουλος οικονομίας και νέων τεχνολογιών, σύμβουλος προγράμματος, σύμβουλος ραδιοφωνικού προγράμματος.
Ακόμη, τέσσερις θέσεις συνεργατών παραγωγής προγράμματος, δύο θέσεις συνεργατών επικοινωνίας, μία θέση κειμενογράφου, μία θέση υπευθύνου σύνθεσης προγράμματος, τρεις θέσεις μοντέρ, τρεις θέσεις ηχοληπτών, τρεις θέσεις εικονοληπτών, τρεις θέσεις υπευθύνων ροής, πέντε θέσεις βοηθών παραγωγής, πέντε θέσεις βοηθών παραγωγής προγράμματος, μία θέση ελεγκτή προγράμματος, οκτώ θέσεις χειριστών ρομποτικών συστημάτων, μία θέση μείκτη εικόνας, δύο θέσεις φωτογράφων, τρεις θέσεις χειριστών γεννήτριας χαρακτήρων, μία θέση σκηνοθέτη, μία θέση ηλεκτρονικού, δύο θέσεις γραμματέων παραγωγής, μία θέση υπαλλήλου γραφείου, μία θέση υπευθύνου παρουσίασης προγράμματος, δύο θέσεις σχεδιαστών γραφικών και τρεις θέσεις επιμελητών.


Σχολιάστε εδώ