«Πνίγουν» υγιείς εταιρείες κρατικά χρέη άνω των 15 δισ.!

Ακόμη και μεγάλες και υγιείς εταιρείες που τους χρωστάει το Δημόσιο εκπέμπουν SOS λόγω της έλλειψης ρευστότητας που δημιουργεί η ασυνέπειά του, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν ομαλά τις δικές τους υποχρεώσεις σε τράπεζες και προμηθευτές και να απειλούνται με νομικές ενέργειες από τους δικούς τους πιστωτές, κινδυνεύοντας ακόμη και να σφραγισθούν επιταγές τους ή να χάσουν ακίνητα που έχουν δεσμευθεί για την άντληση τραπεζικών δανείων.
Η ιδανική λύση θα ήταν να μπορούσε το Δημόσιο να χρηματοδοτήσει άμεσα τις υποχρεώσεις του στους προμηθευτές, με την έκδοση δανείων. Έτσι, το χρήμα θα κατευθυνόταν στον ιδιωτικό τομέα και θα είχε σημαντικές θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Όμως, το ύψος των οφειλών είναι τόσο μεγάλο και το δημόσιο χρέος τόσο διογκωμένο, που εκτιμάται ότι κάθε προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων πριν από το τέλος του έτους από τις αγορές για να πληρωθούν οι προμηθευτές θα απειλούσε να πυροδοτήσει μια νέα κρίση στον δανεισμό του Δημοσίου.


Σχολιάστε εδώ