«Παράθυρο» για την πληρωμή των οφειλών των νοσοκομείων στους προμηθευτές

Το πρώτο βήμα για να ρυθμιστούν τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή φαρμάκων και νοσοκομειακού υλικού, έκανε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα χρηματοδοτήσει τους προμηθευτές για ένα έτος με σταθερό επιτόκιο 5%, επί τη βάσει εκχωρουμένων απαιτήσεών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Για να ολοκληρωθεί όμως αυτή η απόφαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, θα πρέπει τα νοσοκομεία να στείλουν στις εταιρείες των προμηθευτών τους τις ταυτοποιήσεις για να μπορέσουν να πληρωθούν.
Γιʼ αυτό θα πρέπει ο υπουργός Υγείας να πιέσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων να στείλουν άμεσα τις ταυτοποιήσεις αυτές, ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες να πληρωθούν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και να μην υπάρξει πρόβλημα εφοδιασμού των νοσοκομείων.


Σχολιάστε εδώ