Η έλλειψη ρευστότητας και οι ακάλυπτες επιταγές «πνίγουν» τους βιοτέχνες

Η έλλειψη ρευστότητας, η εκρηκτική αύξηση των ακάλυπτων επιταγών και το κλείσιμο των επιχειρήσεων είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα του βιοτεχνικού κόσμου σήμερα, σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Για να «ανασάνουν» οι βιοτέχνες και οι μικρές επιχειρήσεις το ΒΕΑ προτείνει μεταξύ άλλων:
– Δημιουργία προγράμματος επιδότησης επιτοκίου και παροχής εγγύησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ.
– Επιδότηση της απασχόλησης.
– Ίδρυση ταμείου ανεργίας επαγγελματοβιοτεχνών λόγω της κρίσης.
– Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
– Δημιουργία αποθετηρίων δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών και ουσιαστικό άνοιγμα των δημοσίων προμηθειών στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
– Αναστολή πληρωμής για 6-12 μήνες δόσεων δανείων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες έως 31/8/2008 εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές υποχρεώσεις τους και ο μέσος όρος αποτελεσμάτων τους, της τελευταίας τριετίας, ήταν θετικός.
– Αύξηση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
– Απαλλαγή από τη φορολόγηση (ως εσόδων) ποσών εισπρακτέων επιταγών αλλά σφραγισμένων στα ταμεία των επιχειρήσεων.
– Νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. με στοχοποίηση της υποτροπής και όχι την καταστροφή των συναλλασσόμενων σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. εκδότη επιταγής, που σφραγίστηκε, εάν σε 6 μήνες από την έκδοσή της εξοφλήθηκε κανονικά και προσκομιστεί στην τράπεζα το αντίστοιχο στέλεχος.


Σχολιάστε εδώ