Στριμώχνονται οι βουλευτές με τις αλλαγές Σιούφα για το «πόθεν έσχες»

Με τις προτάσεις που ανακοίνωσε επιτέλους υποχρεώνονται οι βουλευτές να δηλώνουν όχι μόνο το «έσχες» αλλά και το «πόθεν». Και να μην είναι πλέον, όπως συμβαίνει σήμερα, η υποβολή της δήλωσης του «πόθεν έσχες» μια απλή διαδικασία.
Τομή τολμηρή είναι η πρόταση για απαγόρευση στους βουλευτές να παίζουν στο χρηματιστήριο και να έχουν off-shore εταιρείες, που ουσιαστικά αποτελούν μέσα φοροδιαφυγής.
Ο πρόεδρος της Βουλής έθεσε ήδη σε κοινοβουλευτική διαβούλευση συγκεκριμένες τροποποιήσεις που προτείνει, επί των οποίων θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Οι προτάσεις του Δημήτρη Σιούφα αυστηροποιούν τις αστικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του νόμου περί «πόθεν έσχες» και προτείνουν τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων μόνο σε βάρος εκείνου που παραλείπει να υποβάλει εντελώς ή υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, που επηρεάζουν ουσιαστικά το περιεχόμενο της δήλωσης. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και η επιβολή ποινής έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα σε περίπτωση απόκρυψης ή αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων. Και οπωσδήποτε να γίνεται λεπτομερής περιγραφή και προσδιορισμός των ακινήτων (πολλοί βαφτίζουν τα «φιλέτα»… αγροτεμάχια ή… αποθήκες), να αναφέρεται ο τρόπος απόκτησης και η αξία αγοράς τους, να γίνεται αναλυτική καταγραφή των προεκλογικών εξόδων και των πηγών τους, αλλά και να υπάρχει μέριμνα για εξειδικευμένο έλεγχο που θα πιστοποιεί αν οι δαπάνες που αναγράφουν για μισθώματα κ.λπ. ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Οι προτάσεις του κ. Σιούφα προβλέπουν:
– Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής υποχρεούται, εντός της νόμιμης προθεσμίας, σε υποβολή λεπτομερούς καταλόγου της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του, προσδιορίζοντας αναλυτικά καθένα από τα στοιχεία της, καθώς και τους τίτλους και την πηγή προελεύσεως του εισοδήματος κτήσεως καθενός από αυτά.
– Μετά την αρχική αυτή λεπτομερειακή δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο υπόχρεος δεν θα υποβάλλει νέα, παρά μόνο εάν και εφόσον αυξομειωθεί καθʼ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο η δηλωθείσα αρχική περιουσιακή κατάσταση. Η παράβαση της τελευταίας αυτής υποχρέωσης πρέπει να επισύρει εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις, ποινικές και αστικές (π.χ. ο παραβάτης να υποχρεούται σε καταβολή μέχρι του τετραπλασίου της αντικειμενικής αξίας του αποκρυφθέντος ακινήτου ή του ποσού του τίτλου).
– Σε περίπτωση επανεκλογής έπειτα από μακρά ή βραχεία απουσία από τη Βουλή, ο υπόχρεος θα περιλάμβανει στη νέα δήλωσή του και όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία απέκτησε κατά το διάστημα που δεν είχε τη βουλευτική ιδιότητα, καθώς και τις τυχόν μεταβολές των παλαιών.
– Αύξηση του αριθμού των ανωτάτων δικαστικών στην επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο των δηλώσεων, ώστε να έχουν την πλειοψηφία.
Προτείνεται επίσης η θέσπιση ρύθμισης ανάλογης με εκείνη που ισχύει για τα κόμματα και θεωρούνται εκλογικές δαπάνες τα ποσά που καταβλήθηκαν μεν πριν από τις εκλογές, σχετίζονται όμως άμεσα με την κάλυψη εκλογικών αναγκών (π.χ. ενοικίαση εκλογικού κέντρου ή παραγγελία έντυπου προεκλογικού υλικού πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών). Σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ζητείται σχετική υποχρέωση του υποψήφιου βουλευτή μετά την προκήρυξη των εκλογών. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να είναι νέος, ειδικός, τρεχούμενος, και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιʼ αυτόν τον σκοπό οιοσδήποτε προϋφιστάμενος. Την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού αυτού έχουν οι τράπεζες. Προβλέπεται επίσης η επιμήκυνση του χρόνου υποβολής της αναλυτικής κατάστασης εσόδων – δαπανών από 40 ημέρες που είναι σήμερα σε 75 ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Αίσθηση προκαλεί η πρόταση να συμπεριληφθεί στο έντυπο της δήλωσης ειδικό ερώτημα για το εάν τυχόν ο υπόχρεος συμμετέχει σε «εξωχώριες» (off-shore) επιχειρήσεις. Ωστόσο θεωρείται απίθανο να βρεθεί βουλευτής ο οποίος θα παραδεχτεί τέτοια πράξη, που διώκεται εκ του νόμου και θα τον οδηγήσει στη φυλακή… Αναφέρεται εξάλλου στο ίδιο το κείμενο των προτάσεων, με την επισήμανση να επεκταθούν και επί των συζύγων των βουλευτών οι απαγορεύσεις που ισχύουν για εκείνους περί συνάψεων χρηματιστηριακών συναλλαγών και συμμετοχής σε εξωχώριες εταιρείες…


Σχολιάστε εδώ