Στο 33% οι κενές θέσεις στο ΕΣΥ!

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ποσοστό 33% οι οργανικές θέσεις είναι κενές. Στις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ το 23% των οργανικών θέσεων, ενώ στο 35% ανέρχονται οι κενές θέσεις στις υπηρεσίες διοίκησης και σύνταξης.
Δραματική είναι η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ και των υγειονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων.
Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη της ΑΔΕΔΥ, υποβάλλονται στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και ενώ δεν διαψεύδονται, δεν αποφασίζεται και η αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό παρότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υγεία και στα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα και των ήδη διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να αντιμετωπιστεί διαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από τη μη ολική απόδοση επενδύσεων σε μονάδες, εξοπλισμό κ.λπ. υφιστάμενων υποδομών και μέσων τόσο στην Υγεία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τίποτε δεν κινείται…


Σχολιάστε εδώ