Σημαντικές οι επιδόσεις του Ομίλου ΑΤΕbank

Ο Όμιλος ATEbank, επικεφαλής του οποίου είναι ο Δημήτρης Μηλιάκος, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και συνέχισε στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 την κερδοφορία του, αυξάνοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά τα μεγέθη του και το μερίδιό του στους τομείς της χρηματοδότησης των νοικοκυριών και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρά την παγκόσμια αρνητική οικονομική συγκυρία.
Ειδικότερα στο πρώτο εξάμηνο πέτυχε:
• Ικανοποιητική κερδοφορία, ύψους 71,3 εκατ. ευρώ (τράπεζα: 84,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 56,9%) παρά τη σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων επισφάλειας κατά 101,1 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008 και τις ζημίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ύψους 28 εκατ. ευρώ.
• Εντυπωσιακή αύξηση πιστωτικής επέκτασής του κατά 24,7% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008 και της ετήσιας αύξησης (7,6%) του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 19,1% με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς (6,2%), φτάνοντας το ύψος των 8,2 δισ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων διατήρησε πολύ ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,7% έναντι 6,0% της αγοράς, με υπόλοιπο διαμορφούμενο σε 6,5 δισ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών) αυξήθηκαν κατά 33,1%, έναντι 7,1% του τραπεζικού συστήματος, και ανέρχονται στα 1,8 δισ. ευρώ.
Οι καταθέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2% σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2008, ανήλθαν σε 21,1 δισ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν με τη συμμετοχή της τράπεζας στα μέτρα που υλοποίησε η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας, διαμορφώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,2%.
Η ΑΤΕbank εμπεδώνει ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της, ενισχύοντας τη θέση της και την προοπτική της στον τραπεζικό ανταγωνισμό.


Σχολιάστε εδώ