Επιτροπή για Παιδεία και ΜΜΕ… χωρίς ΕΙΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ!

Ο λόγος για την ιδέα της διάχυσης των ΜΜΕ στα σχολεία, που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους αναγνώστες, να ανακαλύψει νέα ταλέντα και να βοηθήσει τις εφημερίδες με δωρεάν συνδρομές στους νέους κάτω των 18 ετών. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας συνέστησε την επιτροπή με τίτλο «Παιδεία για τα Μέσα» χωρίς κανέναν εκπρόσωπο από τις Ενώσεις ιδιοκτητών ή δημοσιογράφων, με πρόεδρο πρόσωπο που δηλώνει επιχειρηματίας και με έναν συνταξιούχο εκπαιδευτικό στη σύνθεσή της! Η επιτροπή αποτελείται από τους Χρήστο Γκροζούδη, επιχειρηματία, ως πρόεδρο, Γεώργιο Καρατάσο του Δημητρίου, διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης, Ιωάννη Παΐδα, εκπαιδευτικό, Παύλο Σιταρίδη, εκπαιδευτικό, Αλέξανδρο Κοκαρούδη, εκπαιδευτικό, Ευάγγελο Πλάκα, δημοσιογράφο, Δημήτριο Κικιλή του Ιωάννη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και Γεώργιο Κουκουλιάτα, μόνιμο υπάλληλο της Γραμματείας Ενημέρωσης, ως γραμματέα. Η επιτροπή (φυσικά) θα εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενό της είναι η μελέτη θεμάτων, ο σχεδιασμός και η προώθηση δράσεων που αφορούν τη θεματική «Παιδεία για τα Μέσα», από την πλευρά των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Σύμφωνα με την απόφαση, οι δράσεις αυτές «θα απευθύνονται σε στοχευμένα τμήματα του πληθυσμού της βόρειας Ελλάδας και κατά περιοχές», ενώ η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια, με δυνατότητα παράτασης.
Με τέτοια αντίληψη η κυβέρνηση πετάει στο καλάθι των αχρήστων σοβαρές ιδέες για το μέλλον των Μέσων Ενημέρωσης, δείχνοντας πως δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της κρίσης. Πάντως στη Γαλλία ξεκίνησε η διάθεση των δωρεάν ετήσιων συνδρομών στους νέους 18 – 24 ετών, με στόχο να φτάσουν τις 200.000 και με ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ