Ενιαίο τέλος για τη χρήση συχνοτήτων

Το πρώτο ξεκινάει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη μερική διακοπή αναλογικών πομπών και την έναρξη ψηφιακών εκπομπών για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Στόχος είναι να περάσουν σταδιακά όσοι νομοί είναι εφικτό στο επόμενο στάδιο. Το δεύτερο και τελικό στάδιο έχει ως ορόσημο το 2012. Ως τότε, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση, δηλαδή όλοι οι πολίτες να λαμβάνουν το σήμα των τηλεοπτικών σταθμών μόνο ψηφιακά.

Το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει την αλλαγή τεχνολογίας, το κράτος ή οι ιδιώτες. Ο Θ. Ρουσόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε το σχετικό σχέδιο της οριστικής μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση, δήλωσε πως θα υπάρξει αντάλλαγμα για τη χρήση των συχνοτήτων, το οποίο θα προκύψει ύστερα από διαβούλευση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπό σύνταξη προεδρικό διάταγμα για την ψηφιακή τηλεόραση θα προβλέπεται η καταβολή ενιαίου τέλους για όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της μετάβασης, ενώ οι σχετικές άδειες θα χορηγηθούν μετά από τουλάχιστον έναν χρόνο. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες των σταθμών εθνικής εμβέλειας θα ήθελαν την άνευ χρηματικού ανταλλάγματος χορήγηση των ψηφιακών συχνοτήτων στην εταιρεία που θα συστήσουν. Κύριο επιχείρημα των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας είναι πως αντίστοιχη πολιτική εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις στην Αυστρία και τη Γαλλία. Μόνο που σε αυτές τις χώρες δεν δόθηκε το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών συχνοτήτων για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά το φάσμα χωρίστηκε ισομερώς ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, η απευθείας κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία μάλλον είναι πολύ δύσκολο να μην επισημανθεί από την ΕΕ. Είναι ενδεικτική η αναφορά που κάνει το ΙΟΜ στο τεύχος των «Συχνοτήτων» που είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή τηλεόραση: «Η επιλογή παροχής οικονομικών κινήτρων είτε στους παροχείς περιεχομένου και δικτύων είτε στους καταναλωτές οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Παράκαμψη των σχετικών ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς να παρέχει καθολικά αυτές τις υπηρεσίες για την επίτευξη στόχων κοινωνικής σύγκλισης (άποροι, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ) ή για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές σε περιοχές απομονωμένες γεωγραφικά ή με υποβαθμισμένες ή ελλιπείς υποδομές. Ήδη, σε δύο περιπτώσεις, οι οποίες μάλιστα απέσπασαν και μεγάλη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ παρέπεμψε τη Γερμανία και την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των ρυθμίσεων περί κρατικών ενισχύσεων». Συνεπώς, το ερώτημα παραμένει: Ποιος θα πληρώσει τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή;

Ρόλος ρυθμιστή για την ΕΕΤΤ

Ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής: Αν τελικώς ισχύσει το σενάριο, τι θα γίνει με ομίλους που πιθανώς έρθουν από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και επιδιώξουν αυτόνομη ανάπτυξη; Εδώ, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως προκύπτει από τον νόμο 3688/08. Εκεί ορίζεται -τροποποιώντας την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007- πως η αρχή «εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού».

Τέλος, υπάρχει και ένα ζήτημα που έρχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς φαίνεται πως υπάρχει η πρόθεση να δοθούν οι συχνότητες άνω των 60 UHF για την ανάπτυξη της τηλεόρασης μέσω κινητού τηλεφώνου. Στην Ελλάδα η πρόβλεψη είναι οι συχνότητες αυτές να δοθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς. 


Σχολιάστε εδώ