Το μεγάλο «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ στην αγροτική παραγωγή

Υπάρχει, όμως, ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, που προσφέρεται από τη φύση και διαφοροποιεί τη χώρα μας σε ορισμένα προϊόντα και σε κάποια άλλα την καθιστά ουσιαστικά μοναδική. Έχουμε δηλαδή προϊόντα που παράγονται με φυσικό τρόπο (βιολογικά), χωρίς καμία παρέμβαση στη διαδικασία αναπαραγωγής τους και χωρίς υποστήριξή τους με χημικές ουσίες.

Δυστυχώς, όμως, αυτό το πλεονέκτημα δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχουν ουσιαστικοί μηχανισμοί ανάδειξής του.

Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε μικρή κλίμακα και κατά κύριο λόγο εμμέσως στην κτηνοτροφία και στην ιχθυοκαλλιέργεια, για την παραγωγή κυρίως ζωοτροφών και ιχθυοτροφών χαμηλού κόστους.

Τα μεγέθη της παραγωγής συνολικά παραμένουν τα ίδια την τελευταία δεκαετία και όσο τουλάχιστον εφαρμόζεται η σημερινή πολιτική, δεν προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων.

Αν προχωρήσει ή όχι ο γεωργικός χώρος στη χρήση των γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων, που θα αλλάξει τον χάρτη της παραγωγής και τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το προσεγγίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και περίσκεψη και αφού έχουμε ενδελεχή ενημέρωση για όλα τα δεδομένα, γιατί από τη δική μας οργανωμένη και συνειδητή πολιτική τοποθέτηση, θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα προχωρήσει η χώρα προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Δεν είναι καθόλου απλό και εύκολο να επιλέξουμε το πρότυπο της παραδοσιακής καλλιέργειας ή να προτείνουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σίγουρα το κράτος διαθέτει ένα ισχυρό «όπλο» αυτήν τη στιγμή, μέσω του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί η μία ή η άλλη πολιτική. Αυτό είναι η χρηματοδότηση του αγροτικού εισοδήματος με τη μέθοδο των επιδοτήσεων, που αποτελούν τα τελευταία χρόνια και την κύρια πηγή του αγροτικού εισοδήματος.

Πολλοί αγρότες επιλέγουν καλλιέργεια όχι με κριτήριο τη ζήτηση των προϊόντων τους στην αγορά, αλλά με κριτήριο την επιδότηση που τυχαίνει να έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτονόητο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χορήγησης η επιδότηση από εργαλείο υποστήριξης της καλλιέργειας μετατρέπεται στην ουσία σε αρνητικό παράγοντα διατήρησής της.

Κύριος προσανατολισμός πρέπει να είναι η εκμετάλλευση της ζήτησης για το κάθε προϊόν και η δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών για τη ζήτησή του.

Το σύνολο σχεδόν των παραγωγών της χώρας μας αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο σημερινός προσανατολισμός που υπάρχει, και κατανοούν ότι τα προϊόντα που παράγουν πρέπει να έχουν πραγματική αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται πάντα από τον καταναλωτή.

Δεν είναι σε θέση, όμως, από μόνοι τους να κάνουν κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να παρέμβουν και να προσφέρουν πολλά σ’ αυτό το θέμα οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, των οποίων οι διοικούντες θα πρέπει να αναλάβουν και τις σχετικές πρωτοβουλίες, παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Απαιτείται, επομένως, η στήριξη και η βοήθειά τους για να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει πολιτική παρέμβαση στον τομέα αυτόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένας καλά συγκροτημένος και οργανωμένος κομματικός φορέας και έχει πληθώρα ικανών στελεχών με τεχνογνωσία και εμπειρία και συγκεντρώνει, κατά συνέπεια, όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε μέσα από το πρόγραμμα και την πολιτική θέση που θα καταθέσει να προχωρήσει σε διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και να υποβάλει τις προτάσεις του για την επίλυση αυτού του καυτού προβλήματος.

Η σύνδεση του προβλήματος παραγωγής των προϊόντων με τις καταναλωτικές συνήθειες (εμπόριο) είναι το ζητούμενο σήμερα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας και κατά συνέπεια είναι χρήσιμοι για τον αγροτικό κόσμο όλοι εκείνοι που στη σημερινή δύσκολη συγκυρία έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί του και θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση και την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι η τοποθέτησή μου σ’ αυτό το θέμα δεν υποβαθμίζει τη σημασία της κοινωνικής ενίσχυσης των αγροτικών προϊόντων.

Γνωρίζουμε, όμως, ότι στη σημερινή συγκυρία, αν πούμε στον αγρότη παραγωγό ότι θα διευρύνουμε την κοινωνική ενίσχυση, δεν πρόκειται να μας πιστέψει κανείς, γιατί γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα αυτή η πολιτική, η οποία σήμερα τον εξυπηρετεί, δεν του εγγυάται καμία συνέχεια.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τον κάθε αγρότη σαν επιχειρηματία ο οποίος σκέπτεται και ενεργεί όπως ο κάθε σοβαρός επιχειρηματίας, που ενδιαφέρεται για το πώς θα επιβιώσει βραχυπρόθεσμα αλλά και ποιο θα είναι το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να κινηθεί μακροπρόθεσμα.

Ο αγροτικός κόσμος περιστοιχίζεται από ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον του και απορρίπτει με περισσή ευκολία αυτό που σήμερα βιώνει, και δεν τον βοηθά να κατανοήσει τι πρέπει να πράξει στο μέλλον για να νιώσει πιο σίγουρος και ασφαλής για το αύριο.

Η προσέγγιση του αγροτικού κόσμου από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή και σε καμία περίπτωση με επιφανειακό και απλουστευτικό τρόπο, διότι το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας μας και επηρεάζει άμεσα την Εθνική μας Οικονομία και τις πολιτικές εξελίξεις,

Το μεγάλο «στοίχημα» της επόμενης δεκαετίας για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η ενδυνάμωση του αγροτοδιατροφικού τομέα, με προσεκτικές επιλογές και συντονισμένη εφαρμογή πολιτικών που θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, τον οποίο έχει εγκαταλείψει σήμερα η κυβέρνηση με την αγροτική πολιτική που εφαρμόζει.

Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων, που έχουν εγκαταλειφθεί και διαλυθεί, πολλές φορές με ευθύνη και λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας των διοικήσεών τους.

Έτσι, μόνο, θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η στήριξη και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που προορίζονται για τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Απαιτείται η δημιουργία ενός θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου για την ανάπτυξη των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον αγροτικό τομέα.

Η στρατηγική μας πρέπει να βασίζεται στη στήριξη των αγροτών με παρεμβάσεις στη νομοθετική διαδικασία της Βουλής και στη σκληρή μάχη στα ευρωπαϊκά όργανα και στο Ευρωκοινοβούλιο, με καταθέσεις τεκμηριωμένων προτάσεων και με διάλογο με τους αγροτοκτηνοτροφικούς φορείς και τους οικολόγους.

Εν κατακλείδι, χρειάζεται ισομερής και ισόρροπη ανάπτυξη στην περιφέρεια και συνθήκες καλής διαβίωσης, για να παραμείνουν οι αγρότες μας στα χωράφια τους και να συνεχίσουν να παράγουν τα τόσο πολύτιμα για την εθνική μας οικονομία προϊόντα τους και για να μπουν και νέοι αγρότες στο αγροτικό επάγγελμα.


Σχολιάστε εδώ