ΜΑΧΗ ΓΙΑ NETMED, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Και ενώ υπάρχει άρνηση για την εταιρεία συνδρομητικής τηλεόρασης, αντιθέτως γίνεται προσπάθεια, και με τη συμμετοχή της ΕΡΤ, να προσληφθεί στέλεχος της NetMed από τον τεχνικό τομέα ως γενικός διευθυντής της εταιρείας. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, και αφού η NetMed περάσει στον έλεγχο της Forthnet, αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, η οποία ως τώρα, με βάση τα αρχικώς συμφωνηθέντα, ελέγχεται κατά 70% από την ΕΙΤΗΣΕΕ και κατά 30% από την ΕΡΤ.
Προβληματισμός μεταξύ των μελών της ΕΙΤΗΣΕΕ υπάρχει για δύο παραγράφους του νόμου 3592/2007. Η πρώτη καθορίζει επί της ουσίας πως το κράτος θα ορίζει το τιμολόγιο για τη χρήση των ψηφιακών συχνοτήτων από τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία και θα το καταβάλλουν στην ΕΡΤ, αν και είναι συνέταιροι στην ίδια εταιρεία… Η δεύτερη ορίζει πως η ΕΡΤ έχει υπό τον έλεγχό της και προκηρύσσει τις συχνότητες για την ψηφιακή τηλεόραση, μέσω κινητού τηλεφώνου.
Αναλυτικά, η παράγραφος 3β του άρθρου 14 του Νόμου Ρουσόπουλου αναφέρει πως «με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζεται ετησίως το κόστος συμμετοχής στην εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που εκπέμπονται ψηφιακά μέσω της ΕΡΤ ΑΕ. Το κόστος αυτό περιέρχεται στην ΕΡΤ ΑΕ που θα έχει την ευθύνη μετάδοσης των προγραμμάτων τους με ψηφιακή τεχνολογία».
Το δεύτερο επίμαχο σημείο φαίνεται πως επισημάνθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράγραφος 7β του άρθρου 14 στον ίδιο νόμο ορίζει πως «η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει για τις τηλεοπτικές συχνότητες εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών διαγωνιστική διαδικασία, κατά τις κείμενες διατάξεις, για την ανάθεση συνδρομητικής υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε κινητές συσκευές με ψηφιακή μέθοδο, μέσω συχνότητας (Digital Video Broadcasting – Handheld), από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς». Με την προκήρυξη, συνεχίζει το άρθρο, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας. Η ΕΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμά πως δεν είναι αρμοδιότητα του κρατικού τηλεοπτικού φορέα η προκήρυξη αυτών των συχνοτήτων.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!