Από 200.000 ευρώ θα πάρει κάθε βουλευτής ως αναδρομικά!

Γιατί, όπως τόνιζαν κύκλοι της Βουλής που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, υπάρχει το Ζ΄ ψήφισμα που υπερτερεί της διάταξης αυτής του υπουργού Οικονομίας και αναφέρει ρητά ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές των βουλευτών ακολουθούν τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου!
Μάλιστα οι βουλευτές θεωρούν δεδομένο ότι θα πάρουν την αντίστοιχη αύξηση, αφού ήδη υπολογίζουν ότι οι εν ενεργεία θα εισπράξουν γύρω στα 200.000 ευρώ έκαστος μόνο από αναδρομικά!
Επίσης, κάθε δικαστής για την πενταετία, από τα 400.000 με 500.000 ευρώ που ήταν η αρχική απαίτηση, κατόπιν συμφωνίας με τον υπουργό Οικονομίας θα πάρει 230.000 ευρώ, ήτοι το 60% και όχι το 50% όπως είχε πει στη Βουλή ο Γ. Αλογοσκούφης.
Να σημειώσουμε ότι οι ανώτατοι δικαστικοί ζητούσαν αποδοχές ύψους 14.200 ευρώ μηνιαίως, αλλά τελικά… συμβιβάστηκαν στα 8.900 ευρώ (μεικτά), όσος δηλαδή είναι ο μισθός του διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Ήδη δόθηκαν προκαταβολές που φθάνουν στα μισά και παραπάνω του ποσού που δικαιούται κάθε δικαστής.
Θα αυξηθεί βέβαια και η βουλευτική αποζημίωση και από τα 6.000 περίπου ευρώ που είναι σήμερα τον μήνα θα πάει στα 8.900 ευρώ, που είναι πλέον ο μισθός του προέδρου του Αρείου Πάγου.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάταξη της τροπολογίας που αναφέρει ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη ή κανονιστική διοικητική πράξη που καθορίζει αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις υψηλότερες των αντίστοιχων των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των άλλων ΝΠΔΔ, καθώς και στους προέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ή άλλων αρχών που εξομοιώνονται με αυτές ή επιτροπών ή άλλων διοικητικών σχηματισμών των φορέων αυτών», που σημαίνει ότι θα πρέπει να κατέβουν οι μισθοί πολλών διοικητών ΔΕΚΟ, ενώ αντίθετα η παραπομπή που υπάρχει στην τροπολογία προβλέπει ότι οι περικοπές δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα.
Δηλαδή ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ μπορεί να πάρει όσα θέλει.
Βιάζονται να εισπράξουν
οι πρώην
Με την έναρξη της καταβολής των αυξήσεων και των αναδρομικών στους δικαστικούς, πάνω από 100 πρώην βουλευτές κατέθεσαν αγωγές και ζητούν αναδρομικά.
Τις αγωγές υπέβαλαν δικηγόροι πρώην βουλευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους για τους οποίους λειτουργούν ως πληρεξούσιοι. Μεταξύ εκείνων που κατέθεσαν προσφυγές είναι οι Γιάννης Σκουλαρίκης, Δημ. Σαρρής, Βασ. Μπρακατσούλας, Μιλτ. Παπαϊωάννου κ.ά.


Σχολιάστε εδώ