Τα ήξεραν όλα για τα ομόλογα στο υπουργείο Οικονομικών!

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Π», ο Γ. Αλογοσκούφης, τότε, ή ψέματα έλεγε ή δεν ήξερε τι γινόταν μέσα στο υπουργείο του. Γιατί στις 25 Οκτωβρίου 2004, επτά μήνες δηλαδή μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, η διευθύντρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, Παναγιώτα Σπυρουλοπούλου, είχε στείλει έγγραφο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα ΝΠΔΔ, (αρ. πρωτ. 2/58743/0025α) με το οποίο ζητούσε να ενημερώνουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για τους τίτλους του ελληνικού Δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους! Συγκεκριμένα το έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους ανέφερε:
«Στη συνέχεια των με αρ. πρωτ. 2/51840/0023/29-06-2000 και 2/32615/ 0023Α/15-6-2002 εγγράφων μας, και όπως σας έχουμε ήδη πληροφορήσει η Υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τήρησης αρχείου των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στους οποίους επενδύουν φορείς του Δημοσίου και βάσει του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί ένα μέρος του ενδοκυβερνητικού χρέους του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε άμεσα να μας ενημερώσετε για το ύψος των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό σας. Επίσης παρακαλούμε, όπως στο πρώτο 15νθήμερο κάθε μήνα συνεχίζετε να γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας το ύψος του χαρτοφυλακίου σας σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (Ομόλογα-Έντοκα Γραμμάτια) αναλυτικά, όπως παρουσιάζεται την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, εφόσον υπάρχουν αλλαγές στο χαρτοφυλάκιό σας τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε περίπτωση όμως (ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλλαγές), θα επιθυμούσαμε να μας στέλνετε το χαρτοφυλάκιό σας την 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους».
Κατόπιν αυτού, το ερώτημα που τίθεται μετά την ενημέρωση που είχε το υπουργείο από τα Ταμεία, είναι γιατί δεν εντόπισαν αμέσως τις αγορές των περιβόητων δομημένων ομολόγων, εκτός κι αν όλοι ήταν στο παιχνίδι ή εκτελούσαν άνωθεν εντολές. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής που χειρίζονται τις έρευνες έχουν τον λόγο.


Σχολιάστε εδώ