Μύθος ότι για τον υψηλό πληθωρισμό φταίει μόνο το πετρέλαιο!

Αυτό προκύπτει από την εξέταση της εξέλιξης των επιπτώσεων των καυσίμων στον ελληνικό πληθωρισμό πριν από την εκρηκτική αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων (το 2003) και μετά (από τον Απρίλιο κυρίως του 2004) και κυρίως τα τελευταία τρία περίπου χρόνια (βλέπε πίνακα), με εξαίρεση τους εννέα πρώτους μήνες του 2007, όταν η συμβολή των καυσίμων στον πληθωρισμό ήταν αρνητική (δηλαδή τον μείωναν!). Είναι αλήθεια ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2008, κατά τους οποίους ο πληθωρισμός ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 4% και έφτασε (Μάιο και Ιούνιο) στο 4,9%, η συμβολή των καυσίμων ήταν διαρκώς πολύ πάνω από μία εκατοστιαία μονάδα, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ τον Φεβρουάριο (1,41 εκατοστιαίες μονάδες) και τον Ιούνιο (1,49 εκατοστιαίες μονάδες) μετά το 2003. Τέτοια ρεκόρ μετά το 2003 είχαν σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2006 (1,38 εκατοστιαίες μονάδες), τον Σεπτέμβριο του 2005 (1,35 εκατοστιαίες μονάδες), τον Δεκέμβριο του 2005 (1,22 εκατοστιαίες μονάδες), τον Σεπτέμβριο του 2005 (1,21 εκατοστιαίες μονάδες), τον Αύγουστο του 2005 (1,21 εκατοστιαίες μονάδες), τον Νοέμβριο του 2007 (1,17 εκατοστιαίες μονάδες), τον Ιούλιο του 2005 και τον Φεβρουάριο του 2006 (1,13 εκατοστιαίες μονάδες), αλλά σε όλους αυτούς τους μήνες ο πληθωρισμός δεν ξεπέρασε το 3,9%, δηλαδή ήταν χαμηλότερος κατά μία εκατοστιαία μονάδα από τον αντίστοιχο του Μαΐου και του Ιουνίου του 2008, (4,9%)! Αντίθετα, προκύπτει ότι σε ορισμένους μήνες που η επίπτωση τωχν καυσίμων ήταν αρνητική (-0,21 της εκατοστιαίας μονάδας και -0,69 της εκατοστιαίας μονάδας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2003) ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%. Παρατηρούνται όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα, παρά την υψηλή συμβολή των καυσίμων (στο 2,9% τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2007, παρά την επίπτωση κατά 1,17 και 1,08 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα).
Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας διαμορφώνεται και από άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που, ενώ έχουν μεγαλύτερη στάθμιση (βαρύτητα) στο καλάθι της νοικοκυράς από την αντίστοιχη των καυσίμων (5,98%), παρουσιάζουν ανεξέλεγκτα μεγάλες αυξήσεις, χωρίς να επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Για να καταδειχθεί το αληθές ότι δεν φταίνε μόνο οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου στη διαμόρφωση του πληθωρισμού ρεκόρ κατά τους πρώτους έξι μήνες, κυρίως, του 2008, αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
Πρώτον, τον Μάρτιο του 2008 η συμβολή των καυσίμων ήταν 1,37 εκατοστιαίες μονάδες, δηλαδή όση περίπου και τον Ιανουάριο του 2006 (1,38). Όμως, τον Ιανουάριο του 2006 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%, ενώ τον Μάρτιο του 2008 στο 4,4%, δηλαδή κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα!
Δεύτερον, τον Απρίλιο του 2008 η επίπτωση των καυσίμων στον πληθωρισμό ήταν κατά 1,22 εκατοστιαίες μονάδες, όση ακριβώς και του Δεκεμβρίου του 2005. Όμως, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο 4,4%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2005 στο 3,6%, δηλαδή χαμηλότερα κατά 0,8 της εκατοστιαίας μονάδας.
Τρίτον, τον Μάιο του 2008 η συμβολή των καυσίμων ήταν 1,31 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 1,35 εκατοστιαίων μονάδων (χαμηλότερη) τον Σεπτέμβριο του 2005. Όμως, ο πληθωρισμός τον Μάιο του 2008 διαμορφώθηκε στο 4,9%, έναντι 3,9% τον Σεπτέμβριο του 2005!
Πάντως, κορυφαίο παράδειγμα που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας διαμορφώνεται και από άλλους παράγοντες (πλημμελής λειτουργία των αγορών και του ανταγωνισμού, αναποτελεσματικοί έλεγχοι, κρατικά μέτρα) και όχι μόνο από τα καύσιμα είναι οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος του 2007, όταν, παρά την υψηλή συμβολή των καυσίμων (κατά 1,17 και κατά 1,08 εκατοστιαίες μονάδες), ο πληθωρισμός έφτασε μόνο στο 2,9%!


Σχολιάστε εδώ