Πρωτοδικείο στην Παλλήνη

«Κύριε υπουργέ,
Έχει ωριμάσει στον νομικό και δικαστικό κόσμο η ιδέα της αποκέντρωσης της δικαστικής λειτουργίας του υπερφορτωμένου Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Ανατολική Αττική και ιδιαίτερα η περιοχή της Παλλήνης γνωρίζουν ραγδαία οικιστική και εμπορική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Πρωτοδικείου στην Παλλήνη. Ο συγκεκριμένος Δήμος ως έδρα της Ανατολικής Αττικής διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα μέσα, ώστε να φιλοξενήσει το Πρωτοδικείο που θα εξυπηρετεί την Ανατολική Αττική. Πλεονέκτημα μιας τέτοιας ίδρυσης θα ήταν επιπλέον η γειτνίαση με την Αττική Οδό, ο σταθμός Μετρό που παρέχει τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης και στάθμευσης για τη διευκόλυνση των πολιτών και των δικαστικών λειτουργών. Η δημιουργία Πρωτοδικείου στην Παλλήνη για την Ανατολική Αττική αφενός βοηθά στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης των Αθηνών, αφετέρου ενισχύει την Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, προπάντων όμως συμβάλλει στην άμεση εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών της Ανατολικής Αττικής.»


Σχολιάστε εδώ