Μήπως πρέπει να μπει και στη Λυρική Σκηνή Εισαγγελέας;

Είναι γνωστές οι δηλώσεις του προέδρου της Λυρικής Σκηνής κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ο οποίος έχει αναγορεύσει τον εαυτό του αυτοκράτορα, μη σεβόμενος τον νόμο ως προς τις διαδικασίες διοίκησης αυτού του νομικού προσώπου και έχει δικαιολογημένα προκαλέσει τις διαμαρτυρίες όλων των σωματείων του Οργανισμού.
Η πρόταση του βιομήχανου για την τροποποίηση του νόμου της Λυρικής Σκηνής, που στην ουσία καταργεί τον σημερινό ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή, δείχνει καθαρά τη μανιώδη εξουσιαστική διάθεση του βιομήχανου. Είναι όμως δυνατόν ο καλλιτεχνικός διευθυντής να μην είναι αποφασιστικό όργανο σε ένα θέατρο;
Η αυτοκρατορική όμως συμπεριφορά του βιομήχανου δεν σταματά εκεί, δεν σέβεται ούτε τους νόμους.
Και αυτό φαίνεται από τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ο συνεργάτης του κ. Τσεβάς είχε τα τυπικά προσόντα να διοριστεί διοικητικός – οικονομικός αναπληρωτής, αφού, σύμφωνα με τον νόμο της Λυρικής Σκηνής, απαιτούνται υποχρεωτικά εκτός από πτυχίο ΑΕΙ και αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες;
Υπάρχει στο διοικητικό συμβούλιο της Λυρικής Σκηνής φάκελος από τον οποίο να αποδεικνύεται με έγγραφα η διοικητική πείρα του κ. Τσεβά, οι εμπειρίες του δηλαδή σε διοικητικές θέσεις;
2. Έχει να επιδείξει γραπτά η Εθνική Λυρική Σκηνή το έργο που της κατέθεσε ο κ. Λαζαρίδης, σε εκτέλεση σύμβασής του με τη Λυρική Σκηνή, την οποία σύναψε μετά την αποπομπή του και πληρώθηκε αδρά γι’ αυτήν;
Μήπως πρέπει αυτά να ερευνηθούν και από τον Εισαγγελέα;


Σχολιάστε εδώ