Η Εργατική Εστία θα φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες

Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας έχουν οι μητέρες με αναπηρία και οι μητέρες παιδιών με αναπηρία προκειμένου να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, δηλαδή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας, σε παιδικούς σταθμούς, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), προκειμένου να διευκολυνθούν και να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Με την υπ’ αρθ. πρωτ. 55024/ 03.07.2008 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας
(ΟΕΕ), οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας από 28 Ιουλίου 2008 έως 12 Αυγούστου 2008 και ώρα 14.30 μ.μ.


Σχολιάστε εδώ