Παντού Ζήμενς

Για ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου μετά τη σύμβαση με τη Ζήμενς κάνει λόγο ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Βρεττός. Ο κ. Βρεττός δηλώνει ότι τον Ιούνιο του 2005 για το έργο «TAXISNET: Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων» προκηρύχθηκε διαγωνισμός και προκρίθηκαν η κοινοπραξία Siemens-Infoquest με προσφορά 7.770.307 ευρώ και η κοινοπραξία ΙΒΜ-Byte με 5.949.750 ευρώ. Βαθμολογήθηκαν με 96,86 και 101,99 μόρια αντίστοιχα.
Ωστόσο επελέγη η Ζήμενς παρά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε δύο φορές την μη νομιμότητα της ανάθεσης. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν μια ζημιά της τάξης του 1,82 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Ερωτώνται λοιπόν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από τον κ. Βρεττό, γιατί επελέγη η μη συμφορότερη οικονομική προσφορά και παρά την αντίθετη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και γιατί το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε από το Ελεγκτικό Συνέδριο την απόρριψη της ένστασης που υπέβαλε η IBM-Byte.


Σχολιάστε εδώ